חיפוש סעיף עבירה

נמצאו 650 סעיפי עבירה

 • נהגת ברכב הנ"ל ובלמת אותו פתאום שלא לשם מניעת תאונה ומבלי שהדבר היה דרוש לבטיחות התנועה בניגוד לתקנה 53 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  בלימת פתע

    סעיף 2583 | עמוד 20

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • גרמת הפרעה / עיכוב לתנועה כשנהגת ברכב הנ"ל בכך ש... (פרט העובדות), בניגוד בניגוד לתקנה 21(ב)(3) לתקנות התעבורה

  * ירשם כנגד הנהג בנהיגה בלבד

  מתוך פרק:  הפרעה לתנועה

    סעיף 6245 | עמוד 20

  קנס 500 | ניקוד 4 |

 • בהיותך עובר דרך התנהגת באופן אשר קיפח את זכות אדם להשתמש שימוש מלא בדרך בכך ש... (פרט את מעשה הנהג) בניגוד לתקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7258

  מתוך פרק:  הפרעה לתנועה

    סעיף 3511 | עמוד 20

  קנס 500 | ניקוד 0 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החצייה בביטחה בניגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7289* בכביש המחולק ע"י שטח הפרדה כל מעבר חציה יחשב מעבר עצמאי ולא ירשם דו"ח כנגד נהג שחצה את המעבר בזמן שהולך רגל עמד על שטח ההפרדה ולא גילה כוונה לחצותו.

  מתוך פרק:  זכות קדימה

    סעיף 7159 | עמוד 21

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חצייה, לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החצייה בביטחה, תוך קרבה מסוכנת של רכבך להולך הרגל בניגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה

  * חובה לפרט איך בא לידי ביטוי הסיכון להולך הרגל

  מתוך פרק:  זכות קדימה

    סעיף 6458 | עמוד 21

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך תלולה,שאיננה רחבה במידה מספקת למעבר חופשי של שני כלי רכב מכיוונים נגדיים, ולא עצרת את רכבך כדי לתת זכות קדימה לרכב העולה, כאשר הנסיבות חייבו עצירתך בניגוד לתקנה 46(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

    סעיף 2554 | עמוד 21

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך בה עבר / עמד לעבור רכב ביטחון, ולא נתת לו זכות קדימה, בכך שלא עצרת את רכבך קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית עד שעבר רכב זה בניגוד לתקנה 93(א)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

    סעיף 5429 | עמוד 21

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים / מדרך גישה לבית / מתחנת דלק / מתחנת שירות / ממקום חנייה לכלי רכב / ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לדרך לא האטת ולא אפשרת להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שעלית על המדרכה / שול הדרך בניגוד לתקנה 64(ב)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

    סעיף 6191 | עמוד 21

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים / מדרך גישה לבית / מתחנת דלק / מתחנת שירות / ממקום חנייה לכלי רכב / ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לכביש לא האטת ולא נתת זכות קדימה לכלי רכב שנסעו בכביש, והמתקרבים באותו כביש בניגוד לתקנה 64(ב)(2) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

    סעיף 6192 | עמוד 21

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל בכביש חד-סיטרי, בכיוון הפוך לכיוון התנועה בניגוד לתקנה 37 לתקנות התעבורה

  * טרם רישום דו"ח יש לוודא שמוצב תמרור 618 בכניסה וכן תמרור 402 מצידו השני של הקטע החד סיטרי  וחובה לציין זאת בנסיבות

  מתוך פרק:  כביש

    סעיף 5430 | עמוד 22

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חיצים המובילים לצומת, ונכנסת לצומת / ועברת בצומת / ויצאת מהצומת שלא בכיוון החץ שסומן בנתיב ממנו נכנסת לצומת בניגוד לתקנה 36(ד) לתקנות התעבורה

  * באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7261* יש לציין מה היה הסימון ולאיזה כיוון נסיעה. צומת ע"פ תקנה זו לרבות מפגש עם כביש אחר

  מתוך פרק:  כביש

    סעיף 6482 | עמוד 22

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת (באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך / בתלת-אופן שמותקן בו מנוע המניע אותו או מסייע בכך / בקורקינט ממונע – גלגינוע) הנ"ל והשתמשת (בכביש / בשביל / בנתיב) המיועד והמסומן לסוג רכב אחר מסוג הרכב שבו נהגת או לעוברי דרך אחרים בניגוד לתקנה 34(א) לתקנות התעבורה

  * כאשר אין שביל אופניים ישתמש רוכב אופניים בצידו הימני קיצוני של הכביש - כולל בנת"צ* במקרה של רכיבה על מדרכה, יש להשתמש בס"ס 7118 לאופניים חשמליים וס"ס 7233 לגלגינוע

  מתוך פרק:  אופניים ואופניים חשמליים

    סעיף 7238 | עמוד 70

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל (וחצית קו הפרדה / ונסעת משמאל לקו הפרדה) רצוף כשאין לימינו, בכיוון הנסיעה המותר, קו קטעים בניגוד לתקנה 36(ג) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7266

  מתוך פרק:  כביש

    סעיף 5440 | עמוד 22

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ונסעת שלא בכביש במקום בו קיים כביש (כולל נהיגה על שול) בניגוד לתקנה 33(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7256* נסיעה  משמאל לקו הפרדה המצוי משמאלו של הכביש תחשב כחציית קו הפרדה האסורה על פי חוק * נסיעה על שול למעט רכב שנוסע על שול בשל מטענו או שיפוע הדרך וגורם לעיכוב תנועה ובתנאי שלא קיים במקום תמרור 501* המקרים בהם מותר לנסוע על שול:\t- תלמיד בעת לימוד נהיגה ע"פ הוראות המורה - תקנה 33(ג)\t- נהג שנכנס או יוצא לאתר תשתית הנמצא בצד הדרך\t- אם הוצב בשול תמרור 501 (נת"צ) - לנהג ברכב מן הסוג שסומן בתמרור בשול בלבד\t- רכב שאינו מנועי / טרקטור / רכב איטי כאשר גורמים לעיכוב תנועה - תקנה 38(ב)

  מתוך פרק:  כביש

    סעיף 5441 | עמוד 22

  קנס 750 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ונסעת שלא בכביש במקום בו קיים כביש (כולל נהיגה על שול) בניגוד לתקנה 33(א) לתקנות התעבורה

  * נסיעה משמאל לקו הפרדה המצוי משמאלו של הכביש תחשב כחציית קו הפרדה האסורה על פי חוק * אין לבצע אכיפה כנגד רכב דו גלגלי הנוסע בשול הדרך כאשר ישנם בדרך עומסי תנועה. במידה והתנועה מתנהלת באופן סדיר, אין הרשאה לרכב דו גלגלי לנסוע בשול הדרך וניתן לדווח נגדו. במקרה כזה, יש לציין בנסיבות כי התנועה הייתה סדירה וללא עומסים.* המקרים בהם מותר לנסוע על שול:\t- תלמיד בעת לימוד נהיגה ע"פ הוראות המורה - תקנה 33(ג)\t- נהג שנכנס או יוצא לאתר תשתית הנמצא בצד הדרך\t- אם הוצב בשול תמרור 501 (נת"צ)  - לנהג ברכב מן הסוג שסומן בתמרור בשול בלבד\t- רכב שאינו מנועי / טרקטור / רכב איטי כאשר גורמים לעיכוב תנועה - תקנה 38(ב)\t- רוכב אופניים בדרך שאינה עירונית כשהשול פנוי ומיוצב באספלט - תקנה 129(ה)

  מתוך פרק:  כביש

    סעיף 6680 | עמוד 22

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה ועברת על שטח ההפרדה בניגוד לתקנה 36(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  כביש

    סעיף 5952 | עמוד 22

  קנס 250 | ניקוד 0 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל, ובשל מטען ברכב / שיפוע הדרך, נאלצת לנסוע במהירות נמוכה שעיכבה כלי רכב הנוסעים מאחוריך, ולא הימנת לנסוע לשול הדרך, כאשר השול מיוצב באספלט ופנוי, כדי לאפשר לרכב מאחוריך לעקפך בניגוד לתקנה 48(ג) לתקנות התעבורה

  * הסעיף הנ"ל לא יחול אם בשול מוצב תמרור 501 (נת"צ) והרכב יהיה מחוייב להמשיך ולנוע דווקא בכביש, למעט על אופניים רגילים וחשמליים - שאז יחול גם אם מוצב תמרור 501.

  מתוך פרק:  כביש

    סעיף 6483 | עמוד 22

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • רכבת על אופניים או תלת-אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך על פני המדרכה בניגוד לתקנה 129(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק: 

    סעיף 7118 | עמוד

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 50 קמ"ש במהירות של... קמ"ש בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 89 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן * מ-90 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7068 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של... קמ"ש העולה על  המהירות של... קמ"ש הרשומה בתמרור בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 89 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה - יש להעביר לבוחנים - פ.ל - ראה הערה הבאה * מ-90 קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7075 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה דרך עירונית בה מותרת מהירות מירבית 80 קמ"ש במהירות של... קמ"ש בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן * מ-100 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7070 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשומה בתמרור בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה - יש להעביר לבוחנים - פ.ל - ראה הערה הבאה * מ-100 קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7071 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות מירבית 90 קמ"ש במהירות של... קמ"ש בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן * מ-100 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7073 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של... קמ"ש הרשומה בתמרור בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה - יש להעביר לבוחנים - פ.ל - ראה הערה הבאה * מ-100 קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7078 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן * מ-100 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7080 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה - יש להעביר לבוחנים - פ.ל - ראה הערה הבאה * מ-100 קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7082 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש במהירות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 80 קמ"ש המותרת לרכבך, בדרך זו בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן * מ-100 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7084 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית בה הוצב תמרור 426 המתיר מהירות של... קמ"ש במהירות של... קמ"ש, העולה על מהירות של 50 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 89 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן ובאם המהירות היא 200 קמ"ש ומעלה - יש להעביר לבוחנים - פ.ל - ראה הערה הבאה * מ-90 קמ"ש מעל המותר או במהירות של 200 קמ"ש ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לפי תמרור

    סעיף 7086 | עמוד 23

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית  במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 89 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן * מ-90 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות

    סעיף 7088 | עמוד 27

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך שאינה עירונית  במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות 40 קמ"ש המותרת לרכב הנ"ל בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן * מ-100 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות

    סעיף 7090 | עמוד 27

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בדרך מהירה במהירות של... קמ"ש העולה על מהירות של 100 קמ"ש המותרת לרכבך בדרך זו בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה

  * עד 59 קמ"ש מעל המותר - הזמנה רגילה * מ-60 עד 99 קמ"ש מעל המותר - תלת"ן * מ-100 קמ"ש מעל המותר ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  מהירות מעל המותר לרכב מוגבל במהירות

    סעיף 7094 | עמוד 27

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל במצב השולל ממך את השליטה ברכב בכך ש... (פרט את התנהגות הנהג) בניגוד לתקנה 26(4) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  שליטה ברכב וזהירות

    סעיף 2494 | עמוד 28

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, בו הוגבלה יכולתך לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב / האחורית של הרכב / שלצד הנהג / שלצד הנוסע במושב הקדמי בניגוד לתקנה 27(ד) לתקנות התעבורה

  * הערה - אין לערוך דוח על הגבלת ראות בשמשה האחורית במקרה של רכב שבו מותקנות מראות תשקיף* במקרה של כיסוי שמשה, יש להשתמש בסמל סעיף 7285

  מתוך פרק:  ראות

    סעיף 5453 | עמוד 29

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל כשהשמשה הקדמית / לצד מושב קדמי כוסתה או צופתה כך שאיננה בהתאם להוראות תקנה 356(ד) לתקנות בניגוד לתקנה 27(ב) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות האם השמשה כוסתה או צופתה וכיצד

  מתוך פרק:  ראות

    סעיף 7285 | עמוד 29

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא עצרת לפני מסילת הברזל / והמשכת בנסיעה לאחר שעצרת, כשניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת בדגל / בעדשה אדומה מהבהבת בניגוד לסעיף 65(א)(1) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(3) לת"ת

  מתוך פרק:  מפגש מסילת ברזל

    סעיף 6685 | עמוד 29

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא עצרת לפני מסילת הברזל / והמשכת בנסיעה לאחר שעצרת, כשהמחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה / נע לקראת חסימת / פתיחת הדרך בניגוד לסעיף 65(א)(2) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(4) לת"ת

  מתוך פרק:  מפגש מסילת ברזל

    סעיף 7160 | עמוד 29

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא עצרת לפני מסילת הברזל / המשכת בנסיעה לאחר שעצרת, כשרכבת מתקרבת נראית / נשמעת / משמיעה אות אזהרה בניגוד לסעיף 65(א)(3) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(1) לת"ת

  מתוך פרק:  מפגש מסילת ברזל

    סעיף 6687 | עמוד 29

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת מצד ימין רכב אחר הנע בכביש בניגוד לתקנה 47(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 2555 | עמוד 30

  קנס 250 | ניקוד 4 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר כשהדרך לא הייתה פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר ביצוע עקיפה בבטחה, ובכך גרמת לסיכון נסיעתו של רכב אחר בניגוד לתקנה 47(ד) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7270* בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 2556 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • נהגת  ברכב הנ"ל ועקפת או ניסית לעקוף או סטית שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים, כאשר הראות לקויה או שדה הראייה חסום או מוגבל בניגוד לתקנה 47(ה)(1) לתקנות התעבורה

  * בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 2557 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב / וניסית לעקוף רכב / וסטית עם רכבך שמאלה כדי לעקוף רכב / וסטית עם רכבך ימינה כדי לעקוף רכב, בהתקרבך אל מעבר חצייה להולכי רגל המסומן על פני הכביש / על-ידי תמרור המציין תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים בניגוד לתקנה 47(ה)(3) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6201 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת או ניסית לעקוף או הסטת רכבך כדי לעקוף רכב אחר תוך חציית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטעים בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7271* בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6153 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר תוך חציית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטעים ובאופן מסוכן בכך ש... בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט מהי המסוכנות המיוחדת במקרה זה ספציפי * אם נלווית לעבירה זו עבירה על תקנה 47(ד), יש לרשום עפ"י ס"ס 6406 * בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 7106 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר כשהדרך לא היתה פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר ביצוע עקיפה בבטחה תוך שחצית קו הפרדה רצוף שלא היה בסמוך לו בצידו הימני קו קטעים בניגוד לתקנה 47(ד) ו-47(ה)(5) לתקנות התעבורה

  * יירשם כאשר מתקיימים סמלי עבירה 2556 ו-6153 במצטבר.* בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6406 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב עוקף בכביש דו-סיטרי כשאין בכיוון נסיעתך למעלה משני נתיבים בניגוד לתקנה 47(ח) לתקנות התעבורה

  * הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס (למעט אוטובוס זעיר) ועל רכב מסחרי או על רכב עבודה שמשקלם הכולל עולה על 3,500 ק"ג - רכב כאמור לא יעקוף רכב עוקף אחר בכל דרך, ראה ס"ס 6199

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 2562 | עמוד 30

  קנס 750 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת / וסטית עם רכבך כדי לעקוף רכב, בעוברך בתוך צומת בניגוד לתקנה 47(ה)(4) לתקנות התעבורה

  * לא תהווה עבירה:1) עקיפה שמבוצעת בכביש שיש בו 2 נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה. 2) עקיפת בעלי חיים, רכב דו גלגלי, רכב הנגרר ע"י בהמה ובלבד שמולאו הוראות החוק לגבי עקיפות.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6250 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב כשלא השלמת את העקיפה לפני הגיעך לצומת בניגוד לתקנה 47(ה)(4) לתקנות התעבורה

  * לא תהווה עבירה : 1) עקיפה שמבוצעת בכביש שיש בו 2 נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה. 2) עקיפת בעלי חיים, רכב דו גלגלי, רכב הנגרר ע"י בהמה ובלבד שמולאו הוראות החוק לגבי עקיפות.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6103 | עמוד 30

  קנס 250 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר אשר עצר לפני מפגש מסילת ברזל לשם מילוי הוראות חלק ב של תקנות התעבורה בניגוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6106 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר אשר עצר לפני צומת לשם מילוי הוראות חלק ב של תקנות התעבורה בניגוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6104 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר אשר עצר לפני מעבר חצייה לשם מילוי הוראות חלק ב של תקנות התעבורה בניגוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7291

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6105 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל וגרמת ל(סיכון / להפרעה) בכך ש(סטית מקו נסיעתך / פנית שמאלה / פנית ימינה) ב(תחילת / מהלך) הנסיעה בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7260

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

    סעיף 7176 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא סטית עם רכבך עד כמה שאפשר לשפת הכביש, בעת שנעקפת על-ידי רכב אחר, כדי לאפשר לרכב העוקף לעקוף בביטחה בניגוד לתקנה 48(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

    סעיף 2564 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בהיותך שיכור, בכך שבמאה מיליליטר דם נמצא בדמך ריכוז של.... מיליגרם אלכוהול העולה על הריכוז של 50 מיליגרם שנקבע בתקנות בניגוד לסעיפים 62(3), 64ב(א)(3) וסעיף 39א לפקודת התעבורה ותקנה 169א(2) לתקנות התעבורה

  * שוטר אינו רשאי לרשום דוח לעבירה זו - הסמכות היא לבוחן בלבד

  מתוך פרק:  נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול

    סעיף 6254 | עמוד 33

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  |

 • בהיותך נהג (חדש / שטרם מלאו לו 24 שנים / ברכב ציבורי / ברכב מסחרי או עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג) נהגת או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בעת היותך שיכור, בכך שבמאה מיליליטר דם נמצא בדמך ריכוז של.... מיליגרם אלכוהול העולה על הריכוז של 10 מיליגרם שנקבע לגביך בפקודה בניגוד לסעיפים 62(3), 64ב(א)(3א) וסעיף 39א לפקודת התעבורה

  * שוטר אינו רשאי לרשום דוח לעבירה זו - הסמכות היא לבוחן בלבד

  מתוך פרק:  נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול

    סעיף 7132 | עמוד 33

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בהיותך שיכור, בכך שבדגימת אויר נשוף שלך נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף הינו.... מיקרוגרם, העולה על הריכוז של 240 מיקרוגרם שנקבע בתקנות בניגוד לסעיפים 62(3), 64ב(א)(3) וסעיף 39א לפקודת התעבורה, ותקנה 169א(1) לתקנות התעבורה

  * תלתן במקרה של 720-999 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף * פ.ל. במקרה של 1000 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ומעלה או פעם שלישית ללא קשר לכמות

  מתוך פרק:  נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול

    סעיף 6603 | עמוד 33

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • בהיותך נהג (חדש / שטרם מלאו לו 24 שנים / ברכב ציבורי / ברכב מסחרי או עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג) נהגת או הנעת את הרכב הנ"ל בדרך או במקום ציבורי בעת היותך שיכור בכך שבדגימת אויר נשוף שלך נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף הינו.... מיקרוגרם, העולה על הריכוז של 50 מיקרוגרם שנקבע לגביך בפקודה בניגוד לסעיפים 62(3), 64ב(א)(3א) וסעיף 39א לפקודת התעבורה

  * תלתן במקרה של 360-699 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ובתנאי שמלאו לו 18 שנים; נהג שטרם מלאו לו 18 שנה - העברה לבוחנים - פ.ל * פ.ל. במקרה של 700 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף ומעלה או פעם שניה ללא קשר לכמות

  מתוך פרק:  נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול

    סעיף 7133 | עמוד 33

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בהיותך שיכור, בכך שסירבת לתת דגימת אויר נשוף לפי דרישת שוטר בניגוד לסעיפים 62(3), 64ב(א1), 64ד(א) וסעיף 39א לפקודת התעבורה

  * אוכלוסיה רגילה: אירוע שכרות ראשון בלבד - תלת"ן; אירוע שני ואילך - העברה לבוחנים - פ.ל. * אוכלוסיה מיוחדת: העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול

    סעיף 6719 | עמוד 33

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בהיותך שיכור, בכך שסירבת לתת דגימת שתן לפי דרישת שוטר בניגוד לסעיפים 62(3), 64ב(ב), 64ד(א), 39א לפקודת התעבורה

  * אוכלוסיה רגילה: אירוע שכרות ראשון בלבד - תלת"ן; אירוע שני ואילך - העברה לבוחנים - פ.ל. * אוכלוסיה מיוחדת: העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול

    סעיף 7022 | עמוד 33

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל בהיותך שיכור, בכך שסירבת לתת דגימת דם לפי דרישת שוטר בניגוד לסעיפים 62(3), 64ב(ב), 64ד(א), 39א לפקודת התעבורה

  * אוכלוסיה רגילה: אירוע שכרות ראשון בלבד - תלת"ן; אירוע שני ואילך - העברה לבוחנים - פ.ל. * אוכלוסיה מיוחדת: העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול

    סעיף 7023 | עמוד 33

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת כשברמזור דלק אור אדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7255

  מתוך פרק:  רמזור

    סעיף 6528 | עמוד 34

  קנס 1500 | ניקוד 10 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב והמשכת בנסיעה בניגוד לאור האדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  רמזור

    סעיף 6701 | עמוד 34

  קנס 1500 | ניקוד 10 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת כשברמזור דלק אור אדום תוך גרימת (הפרעה / סיכון) לעובר דרך אחר בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  רמזור

    סעיף 6739 | עמוד 34

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לאור האדום, שדלק ברמזור בכוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת בניגוד לאור האדום, בשעה שבצומת היה רכב אחר, שהגיע מכוון אחר בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  רמזור

    סעיף 6741 | עמוד 34

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לאור האדום, שדלק ברמזור בכוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת בניגוד לאור האדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * דו"ח זה ירשם במקרה שלנהג הרשעה קודמת בעבירת אור אדום ב-3 השנים שקדמו לעבירה. אסור לציין את קיום העבירה הקודמת בדו"ח עצמו ולא בנסיבות המיוחדות.

  מתוך פרק:  רמזור

    סעיף 6742 | עמוד 34

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאות האופקי שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  רמזור

    סעיף 6725 | עמוד 34

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאות האופקי שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  רמזור

    סעיף 6726 | עמוד 34

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור201 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ישר או ימינה לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5501 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 202 המוצב במקום, בכך שלא נסעת שמאלה או ישר לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5502 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 203 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ישר לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5500 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 204 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ימינה לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5496 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 205 המוצב במקום, בכך שלא נסעת שמאלה לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5497 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 206 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ימינה אחרי התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5498 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 207 המוצב במקום, בכך שלא נסעת שמאלה אחרי התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5499 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 208 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ימינה או שמאלה לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5503 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 214 המוצב במקום, בכך שלא עברת את המקום המסומן בתמרור מצידו הימני בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5505 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 215 המוצב במקום, בכך שלא עברת את המקום המסומן בתמרור מצידו השמאלי בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5506 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 218 המוצב בדרך לפניך, בכך שנכנסת לדרך הנ"ל בעת שרכבך אינו מורשה ו/או אינו מסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור שאינה פחותה מ... קמ"ש בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5508 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 219 בכך שנכנסת עם הרכב הנ"ל שאינו רכב מנועי לדרך בה מוצב התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5507 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 301 המוצב בדרך לפניך, בכך שלא נתת זכות קדימה לרכב אחר הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים, מכביש אחר, או הבא אל הצומת או להתמזגות הכבישים בניגוד לתקנה 64(ג) ו-22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 4465 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני הכנסך לצומת ולא נתת זכות קדימה לכלי הרכב הבא או הנכנס אל הצומת בניגוד לתקנה 64(ד) ו-22(א) לתקנות התעבורה

  * יש לציין בהזמנה לדין גם את העבירה של אי עצירה ואין לתת בנפרד ברירת משפט על אי העצירה.

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 3477 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בכיוון נסיעתך, בכך שאף שעצרת את רכבך, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב הבא או הנכנס אל הצומת בניגוד לתקנה 64(ד) ו-22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 4609 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / במקום בו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה בניגוד לתקנה 22(א) ו-64(ד) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7293* תמרור "עצור" מחייב לעצור במקום בו יוכל הנהג לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה – לפני קו העצירה.

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 6626 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שאף שעצרת את רכבך לא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * פסילה רק במקרה של עבירה בהתמזגות דרכים

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 6629 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ובהתקרבך למעגל תנועה שלפניו מוצב תמרור 303 לא נתת זכות קדימה לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה בניגוד לתקנה 64(ז) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 7283 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 307 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה בדרך צרה לרכב שהיה קרוב ונסע מהכיוון הנגדי בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5481 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 401 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5475 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 402 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5476 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 405 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5486 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב מנועי מסחרי ולא צייתת לתמרור 406 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל ומשקלו הכולל של רכבך עלה על הרשום בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5487 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו חומר מסוכן ונכנסת לדרך / לכביש, בניגוד לתמרור 407 המוצב במקום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 6404 | עמוד 35

  קנס 1000 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב מנועי ולא צייתת לתמרור 408 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * אסורה הכניסה לרכב מנועי למעט רכב דו-גלגלי.

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5484 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 409 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5485 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • לא ציית לתמרור 411 בכך שנכנסת עם בעל חיים לדרך בה מוצב התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 7239 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • בהיותך נוהג ברכב עבודה / בהיותך נוהג בטרקטור / בהיותך משתמש בבעל חיים / בהיותך רוכב אופניים / כהולך רגל - לא צייתת לתמרור 414 המוצב במקום בכך שנכנסת לדרך בה הוצב התמרור הנ"ל בניגוד להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 7267 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 415 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל ומשקלו הכולל של רכבך עלה על הרשום בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5488 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 416 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל וגובה רכבך עלה על הרשום בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5490 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 417 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל ורוחב רכבך עלה על הרשום בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5489 | עמוד 35

  קנס 100 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 418 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5492 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 420 המוצב במקום, בכך שעקפת רכב מנועי אחר הנע על יותר משני גלגלים, שנסע בכיוון נסיעתך, שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5482 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל שמשקלו הכולל עולה על 4 טון ולא צייתת לתמרור 422 המוצב במקום, בכך שעקפת רכב מנועי אחר הנע על יותר משני גלגלים, שנסע בכיוון נסיעתך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * למעט אוטובוס ואוטובוס זעיר

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5483 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 428 המוצב במקום בכך שפנית ימינה או אם מוצב מעל הרמזור פנית ימינה או פנית פרסה ימינה, שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 7143 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 429 המוצב במקום בכך שפנית שמאלה או אם מוצב מעל הרמזור פנית שמאלה או פנית פרסה שמאלה, שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 7142 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 430 המוצב במקום, בכך שפנית פניית פרסה ימינה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7294

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 7144 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 431 המוצב במקום, בכך שפנית פניית פרסה שמאלה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7295

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 7145 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 501 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מותרת הנסיעה לכלי רכב האמורים בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * הוצב התמרור מעל הנתיב או שול, יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה.* נכה שברשותו תו נכה התואם במראהו את תמרור 437 או אדם המתלווה לנכה ונוהג עבורו, רשאים לנהוג את רכבם בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית (נת"צ). אין לאכוף כנגד נכים ו/או מלוויהם שברשותם תו נכה כאמור על נסיעה בנת"צ ואין לאכוף כנגד רכב סיור.* לרוכב אופניים מותרת הנסיעה בנתיב זה - למעט בנתיב לרכבת מקומית

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5493 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 503 שסומן על פני הכביש, בכך שנכנסת לדרך בה מותרת הנסיעה לכלי רכב האמורים בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 813 או 926. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד.* נכה שברשותו תו נכה התואם במראהו את תמרור 437 או אדם המתלווה לנכה ונוהג עבורו, רשאים לנהוג את רכבם בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית (נת"צ). אין לאכוף כנגד נכים ו/או מלוויהם שברשותם תו נכה כאמור על נסיעה בנת"צ ואין לאכוף כנגד רכב סיור.* לרוכב אופניים מותרת הנסיעה בנתיב זה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 7039 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 807 המסמן את שפת הכביש במקום, בכך שעברת לצידו הימני של הקו ללא הצדקה כדין בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 6662 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 815 שמסומן על פני הכביש, בכך שעברת על השטח המסומן בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7259

  מתוך פרק:  תמרורים

    סעיף 5512 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 | אין אזהרה  |

 • מערכת האורות בלתי תקינה נהגת ברכב הנ"ל, כשמערכת האורות שבו אינה מותקנת / אינה פועלת כהלכה בניגוד לתקנה 96 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

    סעיף 2891 | עמוד 40

  קנס 100 | ניקוד 4 |

 • הסעת מכונה ניידת / גררת מכונה נגררת, בזמן תאורה, מבלי שהיה קבוע לה מאחור, מצד שמאל, מחזירור בצבע אדום או פנס המפיץ אור אדום והנראה לעין ממרחק של 150 מטר בניגוד לתקנה 105 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

    סעיף 5528 | עמוד 40

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל והפעלת פנסי ערפל, כשלא היה ערפל ולא ירד גשם שוטף או שלג בניגוד לתקנה 107(ד) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

    סעיף 5535 | עמוד 40

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, ולא עמעמת את האור הגבוה כשנסעת מאחורי רכב ואלומת אור הגבוה של רכבך האירה את חלקו האחורי של הרכב הנוסע לפניך, בניגוד לתקנה 99(א)(3) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

    סעיף 6381 | עמוד 40

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • התקנת ברכב הנ"ל פנס נוסף או מתקן מפיץ אור נוסף על הפנסים והאורות, מבלי שקיבלת היתר לכך מרשות הרישוי בניגוד לתקנה 350(א) לתקנות התעבורה

  * הכוונה לפנסים המותקנים מחוץ לרכב, כולל תאורה צבעונית בגחון הרכב.  בתוך הרכב מותר להתקין פנסים נוספים ובלבד שהתאורה בהם לא תפריע לנהג.

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

    סעיף 6181 | עמוד 40

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, שהינו בעל שימשה קדמית ללא מגב תקין בניגוד לתקנה 357(א) לתקנות התעבורה

  * המגבים צריכים להבטיח ניקוי השמשה בכל עת להבטחת שדה ראיה.

  מתוך פרק:  אביזרים והשימוש בהם

    סעיף 5351 | עמוד 41

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל כשאחת מלוחיות הזיהוי או יותר אינה תקינה / אינה נקיה / לא הותקנה כראוי, ולכן לא ניתן להבחין ברשום על גביה ממרחק של 40 מטר לפחות בניגוד לתקנה 165(א)(1) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות איזו לוחית אינה תקינה ומדוע לא ניתן להבחין ברשום בה מהמרחק הנדרש

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

    סעיף 6262 | עמוד 41

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל כשלוחית הזיהוי האחורית אינה תקינה / אינה נקיה / לא הותקנה כראוי, ולכן לא ניתן להבחין ברשום על גביה ממרחק של 20 מטר לפחות בניגוד לתקנה 165(א)(2) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות מדוע לא ניתן להבחין ברשום בה מהמרחק הנדרש

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

    סעיף 7129 | עמוד 41

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל כשלוחית הזיהוי הקדמית או האחורית או שתיהן אינן לפי התקן בניגוד לתקנה 300(ב) לתקנות התעבורה

  *לתשומת לב: בת"י 5327, מותר לכל אופנוע בכל נפח מנוע שהוא לשאת לוחית "קטנה" בגודל:אורך הלוחית - 175 מ"מ, גובה הלוחית - 165 מ"מ + אור לבן מכוון להארת הלוחית בלבדגובה הספרה: 40מ"מ, עובי הספרה: 6מ"מ

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

    סעיף 7032 | עמוד 41

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • זייפת או שינית במרמה כל סימן המשמש לזיהוי רכב או כל רשיון שניתן עפ"י פקודת התעבורה או השתמשת בהם או השאלת לאחר או הנחת לאחר להשתמש בהם בניגוד לסעיף 62(9) לפקודת התעבורה

  * העברה לחוקר לפתיחת תיק פ"א

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

    סעיף 7196 | עמוד 41

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, ולא נמצאה ברשותך דיסקה נוספת / אגד דיסקות נוסף אחד לפחות, מהסוג המתאים לטכוגרף שברכב בניגוד ל364ד(ב)(3) לתקנות התעבורה

  כלי הרכב החייבים בטכוגרף הם [רכב משאבת בטון פטור מחובת טכוגרף]: אוטובוס (כולל ללימוד נהיגה): אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית; אוטובוס אחר שמשקלו הכולל מעל 8000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 ואילך. רכב מסחרי (כולל ללימוד נהיגה): רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל 16,000 ק"ג ומעלה, ששנת ייצורם 1989 ואילך; רכב מסחרי המיועד להוביל חומ"ס שמשקלו הכולל עולה על 8000 ק"ג וששנת ייצורו עד 1990 ; רכב מסחרי אחר שמשקלו הכולל מ 8000- ק"ג ועד 15,999 ק"ג ששנת ייצורו 1990 ואילך

  מתוך פרק:  טכוגרף

    סעיף 6469 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • נהגת ברכב הנ"ל והמגופות שבטכוגרף לא היו שלמות או תקינות או מקוריות או לא היו מותקנות במקומן בניגוד לתקנה 364ד(ב)(5) לתקנות התעבורה

  * עבירה זו תאכף רק ע"י בוחן או סייר בוחן

  מתוך פרק:  טכוגרף

    סעיף 6471 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • נהגת ברכב הנ"ל החייב טכוגרף מבלי שהותקן בו טכוגרף תקין הפועל כהלכה בניגוד לתקנה 364ד(ב)(1) לתקנות התעבורה

  * עבירה זו תאכף רק ע"י בוחן או סייר בוחן

  מתוך פרק:  טכוגרף

    סעיף 6425 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • נהגת ברכב הנ"ל , ששנת ייצורו _________ , ומשקלו הכולל המותר _______ כאשר הדיסקה במכשיר הטכוגרף לא הייתה נקיה או תקינה בניגוד לתקנה 364ד(ב)(6) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

    סעיף 6669 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • נהגת ברכב הנ"ל , ששנת ייצורו ______, ומשקלו הכולל המותר________, ולא החלפת את הדיסקה היומית בתוך 24 שעות למן הכנסתה למכשיר בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(2)(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

    סעיף 6846 | עמוד 42

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, ששנת ייצורו __________, ומשקלו הכולל המותר _______, ולא החלפת את אגד הדיסקות בתוך שבוע ימים למן הכנסתו למכשיר בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(2)(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

    סעיף 6847 | עמוד 42

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל החייב טכוגרף ולא שמרת ברכב את כל הדיסקות היומיות המציגות את תנועות הרכב ב-24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(3)(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

    סעיף 7243 | עמוד 42

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל  ..... שעות, שהן למעלה מ-12 שעות בכל תקופה של 24 שעות בניגוד לתקנה 168(א)(2) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עבירות לגבי שעות נהיגה

    סעיף 6488 | עמוד 43

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל וגררת רכב מבלי שהיה לרכב הנגרר פנסי בלימה או פנסים אחוריים או מחווני כיוון או לוחית זיהוי אחורית או שרשרת גרירה בניגוד לתקנה 27(ב) לתקנות התעבורה

  * ס"ס זה מתאים גם לנגררים ללא לוחית זיהוי שלא מורשים לנסיעה בדרך

  מתוך פרק:  גרירה על ידי סוג רכב החייב בהיתר

    סעיף 7110 | עמוד 44

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, והובלת ברכב / על הרכב מטען שהגביל / שחסם / שמכסהו הגביל / שמכסהו חסם את שדה ראייתך מהצד / מלפנים / והסתיר מעיניך את אחת ממראות התשקיף, או שחסם את יציאתך מתא הנהג בניגוד לתקנה 85(א)(2)(ב) לתקנות התעבורה

  * מגבלת שדה ראייה מלפנים או מהצד או דרך מראות תשקיף לא תחול אם כל העת הרכב המוביל מלווה ע"י רכב אחר.

  מתוך פרק:  מטענים - הובלת מטען בניגוד לתקנות

    סעיף 5637 | עמוד 45

  קנס 250 | ניקוד 4 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו מטען מבלי שעברת השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים בניגוד לתקנה 85(א1) לתקנות התעבורה

  * ברכב מסוג N3 שמשקלו הכולל 12 טון ומעלה

  מתוך פרק: 

    סעיף 7318 | עמוד

  קנס 750 | ניקוד 6 |

 • בהיותך (בעל / מחזיק) ברכב הנ"ל התרת לאחר להוביל בו מטען מבלי שעבר השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים בניגוד לתקנה 85(א1) לתקנות התעבורה

  * ברכב מסוג 3N שמשקלו הכולל 12 טון ומעלה

  מתוך פרק: 

    סעיף 7319 | עמוד

  קנס 750 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל והובלת ללא היתר מטען החורג מהדופן השמאלית או הימנית או מהדפנות הצדדיות או מהרוחב הכולל של הרכב בניגוד לתקנה 85(א)(1)(א) לתקנות התעבורה

  * פרט לרכב מסחרי שמשקלו 15 טון ומעלה במגבלות הקבועות בחוק

  מתוך פרק:  מטענים חורגים

    סעיף 6175 | עמוד 46

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל והובלת ללא היתר מטען החורג מהצד השמאלי או מהצד הימני או משני הצדדים של קרקעית הרכב בניגוד לתקנה 85(א) 1)(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  מטענים חורגים

    סעיף 6176 | עמוד 46

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען שחרג מחלקו הקדמי של הרכב, מבלי שהמטען סומן בקצהו החורג במשולש בניגוד ללתקנה 88(א) לתקנות התעבורה

  משולש לסימון מטען חורג:1. מידות: משולש שווה צלעות שצלעו 60 ס"מ, וקדקדיו מעוגלים ברדיוס של 40 מ"מ.2. החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.3. סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 לסימון מ.ת. באותיות שגבהן לא יעלה על 3מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של בסיס המשולש.4. צבע המשולש:  א. לסימון מטען חורג קדמי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו;  ב. לסימון מטען חורג אחורי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו ולו מסגרת בצבע אדום מחזיר אור לאורך היקף המשולש משני צדיו; רוחב המסגרת יהיה 7ס"מ

  מתוך פרק:  סימון מטען חורג

    סעיף 6268 | עמוד 48

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען שחרג מחלקו האחורי של הרכב, מבלי שהמטען סומן בקצהו החורג במשולש בניגוד לתקנה 88(ב) לתקנות התעבורה

  משולש לסימון מטען חורג:1. מידות: משולש שווה צלעות שצלעו 60 ס"מ, וקדקדיו מעוגלים ברדיוס של 40 מ"מ.2. החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.3. סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 לסימון מ.ת. באותיות שגבהן לא יעלה על 3מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של בסיס המשולש.4. צבע המשולש: א. לסימון מטען חורג קדמי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו; ב. לסימון מטען חורג אחורי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו ולו מסגרת בצבע אדום מחזיר אור לאורך היקף המשולש משני צדיו; רוחב המסגרת יהיה 7ס"מ

  מתוך פרק:  סימון מטען חורג

    סעיף 6456 | עמוד 48

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען, כשמשקלו הכולל של הרכב ... ק"ג העולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא ... ק"ג בניגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה

  באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7279* בהובלת מטען בחריגה עד 5% מעל המשקל הכולל המותר – לא יירשם דוח

  מתוך פרק:  משקל יתר

    סעיף 7154 | עמוד 48

  קנס 500 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען, כשמשקלו הכולל של הרכב... ק"ג העולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג בניגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה

  באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7280

  מתוך פרק:  משקל יתר

    סעיף 7170 | עמוד 48

  קנס 1000 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען כשמשקלו הכולל של הרכב... ק"ג, עולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג בניגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה

  באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7281* השבתה רק לרכב מסחרי

  מתוך פרק:  משקל יתר

    סעיף 7171 | עמוד 48

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל, והובלת בו מטען כשמשקלו הכולל של הרכב... ק"ג, עולה על המשקל הכולל המותר של הרכב הנ"ל, שהוא... ק"ג בניגוד לתקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה

  באכיפה עם מערכת משקל גלגל: ס"ס 7282* חריגה של 30% עד 49% מהמשקל הכולל המותר ברכב שמשקלו מעל 12 טון - תלת"ן * חריגה של 50% ומעלה מהמשקל הכולל המותר ברכב שמשקלו מעל 12 טון - העברה לבוחנים - פ.ל. * השבתה רק לרכב מסחרי

  מתוך פרק:  משקל יתר

    סעיף 7130 | עמוד 48

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • הובלת / הרשית לאחר להוביל מכולה מבלי שהתקני החיבור הסובב היו נעולים וצמודים למכולה, באופן שימנעו את הזזתה או את הישמטותה בעת הנסיעה בכל תנאי הדרך בניגוד לתקנה 85א(ו)(4) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הובלה במכולה

    סעיף 5668 | עמוד 49

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ולא נמצא איתך לפחות אחד מאמצעי הזיהוי הבאים: תעודת זהות או דרכון בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף או רישיון זר בתוקף, בניגוד לתקנה 9(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אי החזקת מסמכים או היתרים

    סעיף 7207 | עמוד 50

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, מבלי שהיתה לך או לאדם אחר פוליסת ביטוח בת תוקף על השימוש ברכב בניגוד לסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל – 1970.

  * הערה הקשורה לביטוח סחר: סמל סעיף 2106 יירשם גם במקרים הבאים:בהעדר ביטוח של רכב במבחן או כשמספר הלוחית אינו תואם את מספר הלוחית המורכבת כל הרכב או כששם הנהג הרשום בביטוח הסחר אינו תואם את שמו של הנהג הנוהג ברכב.

  מתוך פרק:  ביטוח

    סעיף 2106 | עמוד 50

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • הנחת לאדם אחר להשתמש ברכב הנ"ל, מבלי שהיתה לו או לאדם אחר פוליסת ביטוח בת תוקף, המבטחת את נהיגתו, בהתאם לדרישת פקודת הביטוח בניגוד לבניגוד לסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל – 1970.

  מתוך פרק:  ביטוח

    סעיף 2107 | עמוד 50

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב המנועי הנ"ל כשמעולם לא היית מורשה לנהוג בניגוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה

  * פעם ראשונה בלבד – תלת"ן* פעם שניה ובתנאי שהעבירה הקודמת בטווח של 5 השנים הקודמות - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

    סעיף 7264 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב המנועי הנ"ל, כשמעולם לא היית מורשה לנהוג ברכב מסוג זה בניגוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה

  * לנהג המסיע נוסעים במספר העולה על המותר לו ברשיון נהיגתו - ירשם ס"ס 7300* "דרגה דומה" - פעם ראשונה - הזמנה לדין רגילה - ראה מתווה תלת"ן * "דרגה שונה" - פעם ראשונה - תלת"ן - ראה מתווה תלת"ן * פעם שניה ומעלה ("דרגה דומה" או "דרגה שונה") - העברה לבוחנים - פ.ל. - ראה מתווה תלת"ן

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

    סעיף 7138 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב המנועי הנ"ל מסוג אוטובוס זעיר פרטי כשמעולם לא היית מורשה לנהוג ברכב מסוג זה בכך שהסעת .... נוסעים העולה על .... נוסעים המותר לך על פי דרגת רשיון נהיגתך בניגוד לבניגוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה

  * ירשם רק למי שאין ברשותו רשיון מדרגת D1/D2/D3/D* פעם שניה ומעלה - העברה לבוחנים - פ.ל. - ראה מתווה תלת"ן

  מתוך פרק:  הסעת נוסעים והסעת תלמידים

    סעיף 7300 | עמוד 56

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב המנועי הנ"ל והסעת .... נוסעים, בניגוד לדרגת רשיון הנהיגה שברשותך המתירה לך להסיע עד ... נוסעים ובכך לא מילאת אחר ההגבלה שברשיון הנהיגה שלך בניגוד לתקנה 8 לתקנות התעבורה

  * בהסעת למעלה מ-8 נוסעים (או מעל 11 נוסעים למי שהוציא רשיון לפני שנת 2007) באוטובוס זעיר פרטי - יש לעשות שימוש בסמל סעיף 7300.

  מתוך פרק: 

    סעיף 7349 | עמוד

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • הרשית לנהוג ברכב המנועי (שבבעלותך / שבשליטתך) (לבגיר / לקטין) שאין לו רשיון נהיגה תקף לסוג הרכב הנ"ל בניגוד לסעיף 10(ב) לפקודת התעבורה

  * אם הנהג קטין יש לרשום בנסיבות פרטים מלאים של הקטין כולל תאריך לידה מלא וכיצד זוהה

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

    סעיף 2005 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל על אף שנפסלת בתאריך .... ע"י בית משפט .... בתיק מספר .... מלקבל או מלהחזיק ברשיון נהיגה למשך ...., דבר הפסילה הודע לך בתאריך ...., והפסילה עודנה בתוקף בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה.

  * כשבעברו של הנהג ישנה פסילה אחת בטווח של 5 שנים אחרונות - תלת"ן * כשבעברו של הנהג ישנן מספר פסילות שהוטלו ע"י בימ"ש בטווח של 5 שנים אחרונות - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

    סעיף 2023 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל על אף שנפסלת בתאריך .... ע"י קצין משטרה למשך (30 / 60 / 90) יום מלהחזיק ברשיון נהיגה, והפסילה עודנה בתוקף בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

    סעיף 7206 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • זייפת או שינית במרמה רשיון נהיגה או השתמשת בו או השאלת אותו לאחר או הנחת לאחר להשתמש בו בניגוד לבניגוד לסעיף 62(9) לפקודת התעבורה.

  * העברה לחוקר לפתיחת תיק פ"א

  מתוך פרק:  הסעת נוסעים והסעת תלמידים

    סעיף 7298 | עמוד 56

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל וגררת רכב כשרשיון הרכב הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה, כשרשיון הרכב הנגרר פקע ב ... בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורה

  * לא תכול על גרורים חקלאים כמפורט בחוברת החנ"א הפטורים מרישוי (רשיון רכב)

  מתוך פרק:  רשיון לרכב מנועי

    סעיף 7109 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב הנ"ל שהוא רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 10 טון כולל אוטובוס או אוטובוס זעיר ציבורי רכב אספנות או רכב עבודה בין 1 לנובמבר עד 31 למרץ כשאין בידך תעודה כדין כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין בניגוד לתקנה 273ד לתקנות התעבורה

  * כאשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף* טסט מ-1 באוגוסט עד 30 בנובמבר יחשב כ"בדיקת חורף"* יש לרשום בדוח משקל כולל של הרכב ע"פ רישיון הרכב וכן האם הנהג הציג לשוטר מסמך כלשהויש לציין מהות המסמך שהוצג (רשיון רכב הטסט נערך ביום...וכו)

  מתוך פרק:  רשיון לרכב מנועי

    סעיף 6575 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת או הרשת לאחר לנהוג ברכב הנ"ל על אף שהודע לך כי ניתנה לרכב הודעת איסור שימוש ע"י קצין משטרה שניתנה בתאריך _____, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה

  מתוך פרק:  רשיון לרכב מנועי

    סעיף 7193 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • הסעת / הרשית לאחר להסיע ברכב הנ"ל נוסעים בשכר בניגוד לתקנה 84א לתקנות התעבורה

  * מותר להסיע נוסעים בשכר ברכבים ובתנאים הבאים בלבד:  - אוטובוס ואוטובוס זעיר ציבורי - כאמור בחלק ה (תקנות 484 - 384)  - מונית  - טיולית, רכב מדברי, רכב סיור, רכב בטיחותי - הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין ההסעה ולא יגבה שכר מכל נוסע בנפרד  - רכב מסוג N1 ו-N2 שמוגנו נגד ירי - הרכב מסיע נוסעים מישראל לאזור או מהאזור לישראל ("אזור" - יהודה והשומרון)  - רכב נוסעים פרטי - בהסעה שהיא הסעה שיתופית כאמור בתקנה 84 ב  - אמבולנס - בעת שהמוסע בו נזקק להשגחה או טיפול רפאוי בזמן הנסיעה

  מתוך פרק:  הסעת נוסעים והסעת תלמידים

    סעיף 6467 | עמוד 56

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 | פסילה  | השבתה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה אחזת או השתמשת בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית בניגוד לתקנה 28(ב)(1)(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7257* לא ירשם דו"ח בגין שימוש בטלפון בשל נגיעה רגעית בנייד, לצורך קבלת שיחה או ניתוק שיחה, ובתנאי שהנייד מונח במתקן המונע את נפילתו.* מובהר בזאת כי השימוש בדיבורית בתנועה מותר רק כשנעשה שימוש קולי ולא ידני* למקרים בהם על הצג מופיע תוכן כגון רשת חברתית, חדשות, סרטון או כל תוכן דומה אחר, יש לאכוף על פי תקנה 21 (ג) ס"ס 2429 נהיגה בחוסר זהירות

  מתוך פרק:  טלפון נייד

    סעיף 7140 | עמוד 58

  קנס 1000 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה שלחת או קראת מסרון בניגוד לתקנה 28(ב)(1)(ב) לתקנות התעבורה

  * אסור לשלוח או לקרוא מסרון בכל מקרה - בין אם הנייד מונח בהתקן כלשהו ובין אם לא.* למקרים בהם על הצג מופיע תוכן כגון רשת חברתית, חדשות, סרטון או כל תוכן דומה אחר, יש לאכוף על פי תקנה 21(ג) ס"ס 2429 נהיגה בחוסר זהירות

  מתוך פרק:  טלפון נייד

    סעיף 7141 | עמוד 58

  קנס 1000 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • הורית נהיגה ברכב הנ"ל ובשעת הוראת הנהיגה השתמשת בטלפון שלא באמצעות דיבורית בניגוד לסעיף 16(ב) לפקודת התעבורה

  * יש לאכוף סעיף זה גם שהרכב בעצירה* יש לציין פרטי התלמיד: שמו ומספר ת.ז.

  מתוך פרק:  טלפון נייד

    סעיף 7139 | עמוד 58

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

 • נהגת ברכב הנ"ל בזמן שהופעלה בו תצוגה הנראית ממושב הנהג בניגוד לתקנה 28א לתקנות התעבורה

  התקנה קובעת כי ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג. יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור, במידה ומוצג לשוטר היתר הפעלה של תצוגה כזאת אין לדווח. אין לאכוף תצוגת גי.פי.אס. מכשיר לנווט, מערכות תצוגה המשמשים רכב צה"ל ומשטרה ומערכות תצוגה נסיעה לאחור.* אין לעשות שימוש בס"ס זה במידה ומדובר בצג של טלפון נייד - יש להשתמש בס"ס 2429.

  מתוך פרק:  תצוגה הנראית לנהג

    סעיף 7168 | עמוד 59

  הזמנה לדין  | ניקוד 4 |

 • נהגת / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל, כאשר הרכב נושא עליו פרסומת מתחלפת / פרסומת העלולה להפריע את שדה הראיה / המסתירה את פנסי הרכב / המפריעה להפעלתו של הרכב / הפוגעת בהפעלתו של הרכב / הפוגעת במבנה הרכב ובתקינותו בניגוד לתקנה 305א לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עבירות אחרות

    סעיף 6618 | עמוד 67

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת בעגלה מחוץ לתחומי מושב, קיבוץ או כפר, או בתחום רשות מקומית ללא היתר בניגוד לתקנה 142א(א) לתקנות התעבורה

  * מותר בתחומי מושב, קיבוץ או כפר* בתחום רשות המקומית עם היתר בכתב מרשות המקומית למטרות נופש ופנאי בלבד

  מתוך פרק:  עבירות אחרות

    סעיף 7046 | עמוד 67

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות, מבלי שהיית חגור בחגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

    סעיף 6702 | עמוד 60

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נסעת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות, וישבת ברכב מבלי שהיית חגור בחגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות העבירה היכן ישב הנוסע ברכב

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

    סעיף 7165 | עמוד 60

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • נהגת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות, והנחת לנוסע לשבת ברכב, מבלי שהיה חגור בחגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות העבירה היכן ישב הנוסע ברכב

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

    סעיף 6704 | עמוד 60

  קנס 250 | ניקוד 2 |

 • נהגת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות, והנחת לנוסע כשמלאו לו 8 שנים וטרם מלאו לו 14 שנים לשבת ברכב, מבלי שהיה חגור בחגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה

  * יש לציין, ככל הניתן, שמו של הילד, מספר תעודת זהות ותאריך לידה מלא

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

    סעיף 6743 | עמוד 60

  קנס 500 | ניקוד 2 |

 • נהגת ברכב הנ"ל והסעת ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים, כשהילד אינו רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו בניגוד לתקנה 83א(ב)(1) לתקנות התעבורה

  * יש לציין, ככל הניתן, שמו של הילד, מספר תעודת זהות ותאריך לידה מלא* בכל עבירה של אי חגירת חגורת בטיחות חובה לציין את שנת ייצור הרכב בנסיבות המקרה * ברכב ששנת ייצורו פחות מ 1983- לא יינתן דוח זה אם הילד יושב במושב האחורי

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

    סעיף 7162 | עמוד 60

  קנס 1000 | ניקוד 8 |

 • נהגת ברכב הנ"ל והסעת בו ילד במושב בטיחות, או במושב מגביה, במקום שיש מולו כרית אויר שלא נותק מנגנון הפעלתה בניגוד לתקנה 83א(ד) לתקנות התעבורה

  * ילד בעניין ס"ס זה יחשב כמי שטרם מלאו לו 8 שנים* יש לציין, ככל הניתן, שמו של הילד, מספר תעודת זהות ותאריך לידה מלא* יש לבדוק ברשיון הרכב ולציין בנסיבות את עובדת קיומה של כרית האויר כפי שמופיע ברשיון הרכב מול המושב בו ישב הילד ולהתייחס לקיום מתג ניתוק כרית אויר ואיזה מצב היה

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

    סעיף 7164 | עמוד 60

  קנס 250 | ניקוד 8 |

 • החנית את הרכב או את המכלית הנ"ל, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג והמיועד להובלת חומר מתלקח או גלילים המיועדים להכיל חומר מתלקח, במרחק של פחות מ-400 מטר מבניין מגורים, או ממבנה ציבורי, שלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבניין או למבנה האמורים, או ממנו בניגוד לתקנה 76(ג) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  חומרים מסוכנים

    סעיף 5939 | עמוד 62

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן מבלי שהרכב היה מצוייד במכשירים ואו אביזרים תקינים המוכנים להפעלה מיידית לכיבוי שריפות או למניעת אסונות בניגוד לתקנה 8(א)(4) לתקנות שירותי הובלה

  מתוך פרק:  חומרים מסוכנים

    סעיף 7188 | עמוד 62

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב המורכב הנ"ל כאשר אורכו הכולל עולה על האורך הכולל המותר שהוא 16.5 מ / 17.6 מ / 17.5 מ כשהאורך של רכבך בפועל הוא ... מטר בניגוד לתקנה 313(א)(3)(ד) לתקנות התעבורה

  * ראה טבלה בעמוד 64 בחנ"א

  מתוך פרק:  מידות הרכב

    סעיף 7031 | עמוד 64

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • נהגת בטרקטורון הנ"ל ולא חבשת קסדת מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה לא הייתה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה בניגוד לתקנה 39ג(ד) לתקנות התעבורה

  * לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:  - תקן אירופאי Regulation ECE 22 סימון ע"ג רצועת האבזם  - תקן אמריקאי 218 FMVSS - סימון DOT  - תקן יפני JIS T-8133 Type C - סימון JIS

  מתוך פרק:  עבירות טרקטורון

    סעיף 7156 | עמוד 64

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת בטרקטורון הנ"ל והסעת עליו נוסע שלא חבש קסדת מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה לא הייתה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה בניגוד לתקנה 39ג(ד) לתקנות התעבורה

  * לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:  - תקן אירופאי Regulation ECE 22 סימון ע"ג רצועת האבזם  - תקן אמריקאי 218 FMVSS - סימון DOT  - תקן יפני JIS T-8133 Type C - סימון JIS

  מתוך פרק:  עבירות טרקטורון

    סעיף 7157 | עמוד 64

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת בטרקטורון הנ"ל והסעת עליו נוסע/ים מבלי שקיבלת לכך היתר מאת רשות הרישוי בניגוד לתקנה 39ג(ג) לתקנות התעבורה

  * בטרקטורון קיים איסור להסיע נוסע, למעט אם ניתן לכך היתר מרשות הרישוי.היתר,אם ניתן,נקבע ברשיון הרכב.

  מתוך פרק:  עבירות טרקטורון

    סעיף 7158 | עמוד 64

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נהגת ברכב התפעולי הנ"ל שלא באיזור תפעולי בניגוד לתקנה 95ד לתקנות התעבורה

  *אם בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי וכן ביטוח, תרשם בנוסף עבירה של נהיגה ללא רשיון רכב: סמל סעיף 2000 **אם בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי אך אין לו ביטוח, תרשם בנוסף לעבירה של נהיגה ללא רשיון רכב גם נהיגה ללא ביטוח: סמל סעיף 2106 ***אם אין בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי ירשמו העבירות הבאות: א. נהיגה ללא ר.נ: סמל סעיף 7138 או 7264 (כולל השבתה) ב. נהיגה ללא ביטוח: סמל סעיף 2106 ג. נהיגה ללא רשיון רכב: סמל סעיף 2000 **** "אזור רכב תפעולי": אזור שבו מופעל רכב תפעולי שבכניסה אליו וביציאה ממנו מוצבים תמרורי כניסה לאזור רכב תפעולי ויציא מאזור רכב תפעולי בהתאמה.

  מתוך פרק:  רכב תפעולי

    סעיף 7155 | עמוד 67

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • נהגת במכונה הניידת הנ"ל, שמהירותה המירבית המתוכננת על ידי יצרנה, עד 30 קמ"ש בדרך, וזאת שלא לשם חצייתה וללא אישור תנועה מקצין משטרה בניגוד ללתקנה 39א(א) לתקנות התעבורה

  * אין צורך באישור קצין משטרה אם מדובר בתנועת מכונה ניידת מחוץ לתחומי מפעל בדרך עירונית, ולא יותר מ – 500 מ מתחום המפעל.

  מתוך פרק:  מכונה ניידת

    סעיף 6375 | עמוד 66

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת במכונה הניידת הנ"ל שאורכה / רוחבה / גובהה חורגים מהקבוע בתקנה 313 ובכפוף לאמור בתקנה 279 ג, ללא אשור תנועה מקצין משטרה בניגוד לתקנה 39א(ג) לתקנות התעבורה

  * חריגות במידות המחייבות אשור תנועה גובה מעל 4.80 מטר, רוחב מעל 3.40 מטר, אורך מעל 15.50 מטר

  מתוך פרק:  מכונה ניידת

    סעיף 6376 | עמוד 66

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהגת במכונה ניידת האופנית הנ"ל, מבלי שעברת הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומבלי שקיבלת ברישיון הנהיגה, היתר על כך מאת רשות הרישוי בניגוד לתקנה 39א(ט) לתקנות התעבורה

  * לא תחול על מי שהיה בידו רשיון נהיגה דרגה C שהוצאה לפני 2010

  מתוך פרק:  מכונה ניידת

    סעיף 6860 | עמוד 66

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • הדרכת או הורת נהיגה באופנוע הנ"ל מבלי שחבשת או שהתלמיד לא חבש קסדת מגן שסומנה כחוק או שמבנה הקסדה אינו מכסה את אפרכסת האוזן או שהקסדה אינה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה בניגוד לתקנה 223(ב) לתקנות התעבורה

  * לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:  - תקן אירופאי Regulation ECE 22 סימון ע"ג רצועת האבזם  - תקן אמריקאי 218 FMVSS - סימון DOT  - תקן יפני JIS T-8133 Type C - סימון JIS

  מתוך פרק:  קסדות מגן (אופנוע, אופניים, אופניים חשמליים)

    סעיף 7240 | עמוד 69

  קנס 750 | ניקוד 0 |

 • נהגת באופניים עם מנוע עזר הנ"ל מבלי שעמדת לפחות באחד מהתנאים הקבועים בחוק לנהיגה באופניים עם מנוע עזר בניגוד לתקנה 39טז(3) לתקנות התעבורה

  *  ירשם רק כנגד מי שכבר מלאו לו 16 שנה. לרוכב מתחת לגיל 16 יש להשתמש בס"ס 7047* הכשרה מתאימה - אחד מהבאים: - הוצאת רשיון נהיגה (גם אם כבר איננו בתוקף), לא כולל  רשיון נהיגה דרגה 1; - עמידה בהצלחה בבחינה עיונית (תאוריה) , לא כולל לדרגת רשיון 1; - קבלת אישור ממשרד הרישוי על עמידה בהכשרה עיונית לאופניים חשמליים.

  מתוך פר