הפעלת צופר בדרך עירונית

נוסח אישום

הפעלת צופר בדרך עירונית

נהגת ברכב הנ"ל בדרך עירונית והפעלת צופר שלא לשם מניעת סכנה קרובה בניגוד לתקנה 63(ג) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  אביזרים והשימוש בהם

עמוד: 41

סעיף עבירה: 5556

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא