שליטה ברכב וזהירות
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 3 תוצאות בפרק שליטה ברכב וזהירות

 • חוסר שליטה ברכב

  נהגת ברכב הנ"ל במצב השולל ממך את השליטה ברכב בכך ש... (פרט את התנהגות הנהג) בניגוד לתקנה 26(4) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  שליטה ברכב וזהירות

  סעיף 2494 | עמוד 28

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • נהיגה בחוסר זהירות

  נהגת ברכב הנ"ל בלא זהירות בכך ש... (פרט את התנהגות הנהג) בניגוד לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7287

  מתוך פרק:  שליטה ברכב וזהירות

  סעיף 2429 | עמוד 28

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • נהיגה בקלות ראש

  נהגת ברכב הנ"ל בקלות ראש בכך ש... (פרט את התנהגות הנהג) בניגוד לסעיף 62(2) לפקודת התעבורה

  מתוך פרק:  שליטה ברכב וזהירות

  סעיף 7137 | עמוד 28

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

סעיפי עבירה לפי נושא