טיפול בנהג בפסילה

פירוט הטיפול לגבי נהגים בפסילה ( נוהל מת"ן 02.231.18)

כללי:

בקרב הנהגים בארץ, קיימת אוכלוסיית נהגים, שרישיון נהיגתם נפסל ביודעין או ללא יודעין, ע"י המשטרה/בימ"ש או רשות הרישוי והם ממשיכים לנהוג.


הגורמים המוסמכים לפסילה:

 • פסילה ע"י קצין משטרה (מנהלית).
 • פסילה ע"י בימ"ש (שיפוטית).פסילה ע"י בימ"ש (שיפוטית).
 • פסילה ע"י רשות הרישוי (שיטת הניקוד/כשירות).
על מנת להוכיח נהיגה בפסילה ביודעין של חשוד, לצורך הגשת כתב אישום, יש להוכיח שלושה מרכיבי עבירה:
 • קיומה של הפסילה בתוקף.
 • ידיעת החשוד על קיום הפסילה.
 • נהיגה בפועל ע"י החשוד.
פסילה ביודעין: הנהג יודע שהוא פסול נהיגה.
 • הנהג היה נוכח בעת גזר הדין בבימ"ש.
 • הוּדע לו ע"י בן משפחה או עורך דינו ("בא כוחו").
 • הנהג היה נוכח בשימוע בפני קצין משטרה.
 • הנהג זומן לשימוע כדין ולא נוכח, יחשב כנוכח. (נספח ד') .
 • הוּדע לו ע"י שוטר על גבי טופס הודעה (מ 4124- ) או מזכר.
אופן טיפול נהג פסול ביודעין:
 • זיהוי הנהג ובדיקת רישיונות (בסיוע בוחן), ועיכוב הנהג להמשך חקירה.
 • הפסקת הנהיגה (הפסקת העבירה).
חניית הרכב:
 • באזור עירוני או מיושב - יש להחנות את הרכב בהתאם לחוק ובמקום מוסדר.
 • בדרך שאינה עירונית ובאזורים לא מיושבים - כשקיים חשש לגניבת הרכב ואין בנמצא אדם אחר מטעמו של הנהג, הרכב ייגרר עפ"י נוהל גרירת רכב אזרח.
 • תפיסת רישיון רכב לצורך שימוע להשבתת הרכב.
תפיסת רישיון נהיגה:
 • במידה ואין ברשות הנהג רישיון נהיגה להפקיד - יובהר לו כי הפסילה תקפה, ואולם מניין ימי הפסילה יחולו מיום הפקדת הרישיון.
 • במידה והנהג טוען כי אבד רישיונו - עליו להצהיר על אובדן בבימ"ש, ולהפקיד את ההצהרה כתחליף לרישיון הנהיגה שאבד.
 • הציג הנהג רישיון נהיגה - מילוי טופס "הודעה על תפיסת רישיון נהיגה" (טופס מ 4124- ) ומסירת עותק ורוד לנהג. רישום דו"ח פעולה מפורט. העברה לבוחנים להמשך טיפול וחקירה (פ.ל).
טענה אפשרית 1:

נהג טוען כי ידוע לו על הפסילה, הוא הפקיד את הרישיון ופסילתו נסתיימה, אך מציג רישיון נהיגה תקף, שמועד הוצאתו קודם למועד הפסילה, או רישיון נהיגה פג תוקף, או שאין ברשותו רישיון נהיגה להצגה - במידה וניתן לברר פרטים אלו מול מזכירות בימ"ש - הנהג יעוכב לחקירה. במידה ולא ניתן לברר מול מזכירות בימ"ש - אין לעכב את הנהג, יש להחתים את הנהג על הצהרה (נספח ב' בטופס), יש למלא דו"ח פעולה מפורט, ולשחרר את הנהג בנהיגה.

טענה אפשרית 2:

נהג המציג אישור או החלטת בימ"ש המעידים על ביטול/סיום/עיכוב הפסילה - אין לעכבו ואין לתפוס רישיונו - למלא דו"ח פעולה בלבד!

טענה אפשרית 3:

נהג טוען כי ידועה לו כי הייתה לו פסילה, הפקיד רישיונו והפסילה הסתיימה, ומציג רישיון נהיגה קבוע/זמני - לוודא שרישיונו הונפק לאחר מועד הפסילה ואם כן, אין לעכבו ואין לתפוס רישיונו, יש למלא דו"ח פעולה.

פסילה בהעדר:

נהג שאינו יודע על קיום הפסילה או שאין אפשרות להוכיח שהינו יודע על הפסילה.

דוגמאות לפסילה בהעדר:
 • מופיע במסוף כנהג פסול, אך לא מופיע מי הגורם ("קוד שולל").
 • מופיע במסוף כנהג פסול, אך לא מופיע תאריך פסילה ותאריך הפקדה.
אופן הטיפול בנהג פסול בהעדר:
 • זיהוי הנהג ובדיקת רישיונות.
 • הפסקת הנהיגה (הפסקת העבירה).
 • במידה ואומת כי אכן הפסילה בהעדר:
  • מילוי טופס "הודעה על תפיסת רישיון נהיגה" ומסירת עותק ורוד לנהג.
  • תפיסת רישיון הנהיגה ושחרורו.
 • במידה והנהג מכחיש ולא ניתן לאמת את המידע בגין הפסילה:
  • רישום דו"ח פעולה.
  • לדרוש מהנהג לחתום על הצהרה (נספח ב').
  • לשחרר את הנהג לדרכו בנהיגה, לאחר הסבר כי טענותיו תיבדקנה ויתכן כי יזומן לחקירה.
  אין לתפוס את רישיון הנהיגה.
פסילת רשות הרישוי
 • פסילה לפי שיטת הניקוד: פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים ומעבר תיאוריה למי שצבר לחובתו 36 נקודות ויותר.
 • פסילה מטעמי כשירות: פסילה או התלייה מטעמים רפואיים, של אי מסוגלות לנהיגה עד כדי מסוכנות לציבור.
הערה: נכון להיום, ישנם פערי מידע בין מערכות המשטרה למערכות רשות הרישוי. לכן יש לנקוט בגישה זהירה בפסילה מסוג זה. 

אופן הטיפול בנהג פסול רשות הרישוי:
 • זיהוי הנהג ובדיקת רישיונות.
 • להחתים את הנהג על טופס שבנספח ג' (עפ"י שיטת הניקוד) ולמסור לו העתק.
 • למלא דו"ח פעולה.
 • לשחרר את הנהג בנהיגה.
 • הטופס יועבר לרכז, שיעבירו לרשות הרישוי.
הערה: בכל מקרה של פסילת רשות הרישוי (גם אם מופיע מועד הפקדת הרישיון) - הנהג לא יעוכב לחקירה ואין לתפוס את רישיונו. 

תום פסילה: פסילה מסתיימת במקרים הבאים:
 • הנהג הפקיד את רישיון הנהיגה וסיים לרצות את הפסילה.
 • בעקבות ערר שהתקבל על פסילת קצין משטרה/בימ"ש.
 • הפסילה המנהלית של קצין המשטרה מסתיימת ברגע מתן פסק הדין (גם אם לא הופקד רישיון הנהיגה וטרם הסתיים מניין ימי הפסילה המנהלית).
 • במקרים בהם הנהג נידון על העבירה והוטלה עליו פסילה ע"י בימ"ש, בחופף לתקופת הפסילה המנהלית שכבר רוצתה.
פסילה מסווגת / עיכוב ביצוע:
 • בימ"ש רשאי לסווג את הפסילה על כלי רכב מסוים (לעיתים, הסיווג אינו מצוין במסוף).
 • בימ"ש רשאי לעכב/לדחות את תחילת ריצוי הפסילה.
דגשים ורישום דו"ח פעולה:
 • תיאור נסיבות נהיגתו ועצירתו של הנהג ("נראה נוהג ברכב").
 • שמירת קשר עין.
 • פירוט מקום ושעת עצירת הנהג.
 • פירוט הפסילה (מיהו הגורם הפוסל, מספר תיק, תאריך פסילה והפקדה).
 • פרטי הרכב והנהג (כולל אופן זיהוי הנהג), מיקום ישיבת הנוסעים ברכב.
 • תיעוד תגובה ראשונית של הנהג ("איזו טעות עשיתי, עוד שבוע נגמרת לי הפסילה...").
 • הטיפול ברכב ("נגרר", "שוחרר ע"י נהג מורשה").

טיפול בנהג בפסילה
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: