אביזרים והשימוש בהם

נמצאו 7 תוצאות בפרק אביזרים והשימוש בהם

 • מגב/ים לא תקין/ים

  נהגת ברכב הנ"ל, שהינו בעל שימשה קדמית ללא מגב תקין בניגוד לתקנה 357(א) לתקנות התעבורה

  * המגבים צריכים להבטיח ניקוי השמשה בכל עת להבטחת שדה ראיה.

  מתוך פרק:  אביזרים והשימוש בהם

  סעיף 5351 | עמוד 41

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • הפצת אור מהבהב צבעוני מבלי שהדבר דרוש

  נהגת ברכב הנ"ל והפצת אור מהבהב צבעוני מבלי שהדבר היה דרוש למילוי התפקיד שהוטל עליך / שלא בשעת מילוי תפקיד המוטל עליך / שלא בעת גרירה וחילוץ בפועל בניגוד לתקנה 62(ג) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אביזרים והשימוש בהם

  סעיף 6660 | עמוד 41

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא: