נהג חדש ללא מלווה
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 4 תוצאות בפרק נהג חדש ללא מלווה

  • נהג חדש ללא תוית או עם תוית שאינה נראית לנהג שמאחוריו

    בהיותך נהג חדש, כאמור בסעיף 12א לפקודת התעבורה, נהגת ברכב פרטי או מסחרי אחוד עד 3,500 ק"ג הנ"ל, כשעל השמשה האחורית של הרכב לא הוצמדה תוית "נהג חדש" או הוצמדה תוית "נהג חדש" אולם היא לא נראית לנהג מאחוריך בניגוד לתקנה 9א(א) לתקנות התעבורה

    מתוך פרק:  נהג חדש ללא מלווה

    סעיף 6416 | עמוד 39

    קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא