מכשול על פני הדרך (למעט במדרכה)
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 5 תוצאות בפרק מכשול על פני הדרך (למעט במדרכה)

  • אי הסרת מכשול מהדרך (למעט במדרכה)

    לא החזרת את מצב הדרך לקדמותו, לאחר שסיימת את המעשה שהיה בו כדי לצמצם / לסכן / למנוע את השימוש הכללי בדרך / להקטין את מהירות הנסיעה המותרת בדרך / להפריע לתנועה בכך ש... (פרט העובדות) בניגוד לתקנה 151(ב) לתקנות התעבורה

    מתוך פרק:  מכשול על פני הדרך (למעט במדרכה)

    סעיף 6386 | עמוד 56

    קנס 1000 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא