מונית - עבירות הנהג
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 9 תוצאות בפרק מונית - עבירות הנהג

  • אי סימון מונית לפי התקנות

    הפעלת / נהגת את המונית הנ"ל מבלי שהיתה מסומנת בסימני היכר למונית, כמפורט בתוספת הרביעית לתקנות התעבורה בניגוד לתקנה 507 לתקנות התעבורה

    מתוך פרק:  מונית - עבירות הנהג

    סעיף 6335 | עמוד 54

    קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא