נסיעה אחורנית
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 3 תוצאות בפרק נסיעה אחורנית

  • נסיעה אחורנית ללא צורך

    נהגת ברכב הנ"ל והסעת אותו אחורנית ללא צורך בניגוד לתקנה 45 לתקנות התעבורה

    מתוך פרק:  נסיעה אחורנית

    סעיף 5456 | עמוד 29

    קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא