אורות ופנסים
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 17 תוצאות בפרק אורות ופנסים

 • מערכת האורות בלתי תקינה

  מערכת האורות בלתי תקינה נהגת ברכב הנ"ל, כשמערכת האורות שבו אינה מותקנת / אינה פועלת כהלכה בניגוד לתקנה 96 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 2891 | עמוד 40

  קנס 100 | ניקוד 4 |

 • פנס חזית אינו מאיר

  נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה כשפנס חזית שלו אינו מאיר בניגוד לתקנה 97(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 6522 | עמוד 40

  קנס 100 | ניקוד 2 |

 • פנס האחורי אינו מאיר

  נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, כשהפנס האחורי שלו אינו מאיר בניגוד לתקנה 97(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 5958 | עמוד 40

  קנס 100 | ניקוד 2 |

 • "אורות חורף" דרך עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ)

  נהגת ברכב הנ"ל שהינו מונית / אוטובוס / רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בדרך עירונית, בלא שפנסי החזית ופנסים אחוריים מאירים בניגוד לתקנה 97(ג) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 6620 | עמוד 40

  קנס 100 | ניקוד 2 |

 • נהיגה ללא אורות – אופנוע

  נהגת באופנוע הנ"ל בדרך כשלא מאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים בלעדית לנסיעה ביום בניגוד לתקנה 97(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 6485 | עמוד 40

  קנס 100 | ניקוד 2 |

 • מכונה ניידת או נגררת, ללא אורות

  הסעת מכונה ניידת / גררת מכונה נגררת, בזמן תאורה, מבלי שהיה קבוע לה מאחור, מצד שמאל, מחזירור בצבע אדום או פנס המפיץ אור אדום והנראה לעין ממרחק של 150 מטר בניגוד לתקנה 105 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 5528 | עמוד 40

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פנס הבלימה אינו תקין

  נהגת ברכב הנ"ל, כשפנס בלימה שלו אינו תקין בניגוד לתקנה 351(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 5529 | עמוד 40

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • שימוש בפנסי ערפל

  נהגת ברכב הנ"ל והפעלת פנסי ערפל, כשלא היה ערפל ולא ירד גשם שוטף או שלג בניגוד לתקנה 107(ד) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 5535 | עמוד 40

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי עמעום אור גבוה בנסיעה לקראת רכב

  נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, ולא עמעמת את האור הגבוה כשנסעת לקראת רכב אחר באותה דרך / בדרך סמוכה בניגוד לתקנה 99(א)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 6379 | עמוד 40

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • אי עמעום אור גבוה בנסיעה אחרי רכב

  נהגת ברכב הנ"ל בזמן תאורה, ולא עמעמת את האור הגבוה כשנסעת מאחורי רכב ואלומת אור הגבוה של רכבך האירה את חלקו האחורי של הרכב הנוסע לפניך, בניגוד לתקנה 99(א)(3) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 6381 | עמוד 40

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • התקנת פנס נוסף

  התקנת ברכב הנ"ל פנס נוסף או מתקן מפיץ אור נוסף על הפנסים והאורות, מבלי שקיבלת היתר לכך מרשות הרישוי בניגוד לתקנה 350(א) לתקנות התעבורה

  * הכוונה לפנסים המותקנים מחוץ לרכב, כולל תאורה צבעונית בגחון הרכב.  בתוך הרכב מותר להתקין פנסים נוספים ובלבד שהתאורה בהם לא תפריע לנהג.

  מתוך פרק:  אורות ופנסים

  סעיף 6181 | עמוד 40

  קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא