רכב במבחן (רשיון סחר)
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 4 תוצאות בפרק רכב במבחן (רשיון סחר)

 • הסעת נוסעים שלא בהתאם לרשיון הסחר ברכב "במבחן"

  נהגת ברכב הנ"ל, על פי רשיון סחר, והסעת בו נוסעים שלא בהתאם לרשיון הסחר בניגוד לתקנה 298(2) לתקנות התעבורה

  * ת"ת 298(2) איסור הסעה יותר מארבעה אנשים מלבד הנהג, והם: בעל הרשיון או עובדו, הקונה, יועציו הטכניים או עובדיהם.

  מתוך פרק:  רכב במבחן (רשיון סחר)

  סעיף 5773 | עמוד 61

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • אי התקנת לוחות זיהוי "במבחן"

  נהגת ברכב הנ"ל על פי רשיון סחר מבלי שהרכב נשא עליו לוחית זיהוי קדמית או אחורית או שתי לוחיות זיהוי "במבחן" בניגוד לתקנה 295 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  רכב במבחן (רשיון סחר)

  סעיף 5565 | עמוד 61

  קנס 1000 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא