רשיון נהיגה
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 10 תוצאות בפרק רשיון נהיגה

 • נהיגה ברכב מנועי ללא רשיון נהיגה (מעולם לא הוצא)

  נהגת ברכב המנועי הנ"ל כשמעולם לא היית מורשה לנהוג בניגוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה

  * פעם ראשונה - תלת"ן* פעם שנייה או פעם ראשונה בצירוף עבירה נוספת מהתוספת הרביעית - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

  סעיף 7264 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהיגה ברכב ע"י בלתי מורשה לסוג רכב זה (מעולם לא הוצא לסוג רכב זה)

  נהגת ברכב מנועי הנ"ל, כשמעולם לא היית מורשה לנהוג ברכב מסוג זה בניגוד לסעיף 10(א) וסעיף 38(1) לפקודת התעבורה

  * "דרגה דומה" - פעם ראשונה - הזמנה לדין רגילה - ראה מתווה תלת"ן * "דרגה שונה" - פעם ראשונה - תלת"ן - ראה מתווה תלת"ן * פעם שניה ומעלה ("דרגה דומה" או "דרגה שונה") - העברה לבוחנים - פ.ל. - ראה מתווה תלת"ן

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

  סעיף 7138 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • תוקף רשיון הנהיגה פקע מעל שנתיים

  נהגת ברכב הנ"ל כשתוקף רשיון הנהיגה פקע ועברו למעלה משנתיים מיום פקיעתו שרשיון נהיגה פקע בתאריך ... בניגוד לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

  סעיף 7102 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

 • בהיותך נהג חדש רשיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים

  בהיותך נהג חדש נהגת ברכב הנ"ל כשתוקף רשיון הנהיגה פקע ועברו למעלה משישה חודשים מיום פקיעתו שרשיון נהיגה פקע בתאריך ... בניגוד לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

  סעיף 7103 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

 • נהיגה בזמן פסילה - פסילת בית משפט

  נהגת ברכב הנ"ל על אף שנפסלת בתאריך .... ע"י בית משפט .... בתיק מספר .... מלקבל או מלהחזיק ברשיון נהיגה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה.

  * כשבעברו של הנהג ישנה פסילה אחת בטווח של 10 שנים אחרונות - תלת"ן * כשבעברו של הנהג ישנן מספר פסילות שהוטלו ע"י בימ"ש בטווח של 10 שנים אחרונות - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

  סעיף 2023 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהיגה בזמן פסילה - פסילת קצין משטרה

  נהגת ברכב הנ"ל על אף שנפסלת בתאריך .... ע"י קצין משטרה מלהחזיק ברשיון נהיגה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה

  מתוך פרק:  רשיון נהיגה

  סעיף 7206 | עמוד 51

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

סעיפי עבירה לפי נושא