הולכי רגל

נמצאו 28 תוצאות בפרק הולכי רגל

 • הליכה בכביש שלא בצד שמאל

  הלכת בכביש, שלא בסמוך לשפתו השמאלית, כשפניך לא אל התנועה הבאה לקראתך בניגוד לתקנה 109(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 5881 | עמוד 74

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • חציית כביש כשברמזור אור אדום - הולך רגל

  בהיותך הולך רגל לא צייתת לרמזור בכך שהתחלת לחצות את הכביש כשברמזור המוצב בכיוון חצייתך היה אור אדום בניגוד ללתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 5882 | עמוד 74

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • חציית כביש שלא במעבר חצייה

  חצית כביש שלא במעבר חציה המצוי בקרבת מקום בניגוד לתקנה 110(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 5883 | עמוד 74

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • חציית כביש שלא במנהרה

  חצית כביש שלא במנהרה להולכי רגל המצויה בקרבת מקום בניגוד לתקנה 110(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 5884 | עמוד 74

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • חציית כביש שלא ליד צומת

  חצית כביש שלא ליד צומת הנמצא בקרבת מקום בניגוד לתקנה 110(ג) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 5886 | עמוד 74

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • חציית כביש בצורה מסוכנת

  חצית כביש שלא בבטחה, מבלי שבדקת את מצב התנועה ואפשרות החצייה בניגוד לתקנה 110(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 5888 | עמוד 74

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • ירידה מהמדרכה לכביש, ללא זהירות

  ירדת באופן פתאומי מהמדרכה לכביש, בזמן שהתקרב אליך רכב ולא היה באפשרות הנהג לעוצרו כדי למנוע תאונה בניגוד לתקנה 111 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 5892 | עמוד 74

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • ירידה ממקום מבטחים לכביש, ללא זהירות

  ירדת באופן פתאומי ממקום מבטחים לכביש, בזמן שהתקרב אליך רכב ולא היה באפשרות הנהג לעוצרו כדי למנוע תאונה בניגוד לתקנה 111 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 5893 | עמוד 74

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • הפרעה להולכי רגל על המדרכה

  גרמת להפרעה לתנועת הולכי רגל על המדרכה, בכך ש... (פרט העובדות) בניגוד לתקנה 114 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 5897 | עמוד 74

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • חציית מפגש מסילת ברזל על ידי הולך רגל

  חצית מסילת ברזל במפגש, מבלי שבדקת אם אין רכבת מתקרבת, ומבלי שנוכחת לדעת כי אפשר לחצות את המסילה בבטחה בניגוד לתקנה 117(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 2940 | עמוד 74

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • חציית מסילת ברזל כשניתן אות אזהרה

  חצית את מסילת הברזל / התקדמת מעבר למחסום / התקדמת מעבר לגדר מסילת הברזל / התקדמת למרחק כשהוא פחות מ-6 מטר לפני פס המסילה הקרוב, כשניתן אות אזהרה על התקרבות הרכבת בניגוד לתקנה 117(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 2941 | עמוד 74

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • חציית מסילת ברזל כשהמחסום נע

  חצית את מסילת הברזל / התקדמת מעבר למחסום / התקדמת מעבר לגדר מסילת הברזל / התקדמת למרחק שהוא פחות מ-6 מטר לפני פס המסילה הקרוב, כשהמחסום שלפני המפגש התחיל להתנועע לחסימת / פתיחת הדרך בניגוד לתקנה 117(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 2942 | עמוד 74

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • מעבר דרך מחסום של מסילת ברזל

  עברת דרך מחסום / מסביב למחסום / מעל למחסום / מתחת למחסום של מפגש מסילת ברזל, בזמן שהיה סגור / תוך כדי סגירתו בניגוד לתקנה 117(ג) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הולכי רגל

  סעיף 2943 | עמוד 74

  קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא: