רכב תפעולי
חיפוש נוסח אישום

נמצאה 1 תוצאה  בפרק רכב תפעולי

 • נהיגה שלא באיזור תפעולי

  נהגת ברכב התפעולי הנ"ל שלא באיזור תפעולי בניגוד לתקנה 95ד לתקנות התעבורה

  *אם בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי וכן ביטוח, תרשם בנוסף עבירה של נהיגה ללא רשיון רכב: סמל סעיף 2000 **אם בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי אך אין לו ביטוח, תרשם בנוסף לעבירה של נהיגה ללא רשיון רכב גם נהיגה ללא ביטוח: סמל סעיף 2106 ***אם אין בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי ירשמו העבירות הבאות: א. נהיגה ללא ר.נ: סמל סעיף 7138 או 7264 (כולל השבתה) ב. נהיגה ללא ביטוח: סמל סעיף 2106 ג. נהיגה ללא רשיון רכב: סמל סעיף 2000 **** "אזור רכב תפעולי": אזור שבו מופעל רכב תפעולי שבכניסה אליו וביציאה ממנו מוצבים תמרורי כניסה לאזור רכב תפעולי ויציא מאזור רכב תפעולי בהתאמה.

  מתוך פרק:  רכב תפעולי

  סעיף 7155 | עמוד 67

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

סעיפי עבירה לפי נושא