נוסח אישום:

נהיגה שלא באיזור תפעולי

נהגת ברכב התפעולי הנ"ל שלא באיזור תפעולי בניגוד לתקנה 95ד לתקנות התעבורה

*אם בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי וכן ביטוח, תרשם בנוסף עבירה של נהיגה ללא רשיון רכב: סמל סעיף 2000 **אם בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי אך אין לו ביטוח, תרשם בנוסף לעבירה של נהיגה ללא רשיון רכב גם נהיגה ללא ביטוח: סמל סעיף 2106 ***אם אין בידי הנהג רשיון נהיגה המתאים לרכב התפעולי ירשמו העבירות הבאות: א. נהיגה ללא ר.נ: סמל סעיף 7138 או 7264 (כולל השבתה) ב. נהיגה ללא ביטוח: סמל סעיף 2106 ג. נהיגה ללא רשיון רכב: סמל סעיף 2000 **** "אזור רכב תפעולי": אזור שבו מופעל רכב תפעולי שבכניסה אליו וביציאה ממנו מוצבים תמרורי כניסה לאזור רכב תפעולי ויציא מאזור רכב תפעולי בהתאמה.

מתוך פרק:  רכב תפעולי

עמוד: 67

סעיף עבירה: 7155

הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

     

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: