תיקוני דרך (למעט במדרכה)
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 5 תוצאות בפרק תיקוני דרך (למעט במדרכה)

  • אי סימון מכשול (למעט מדרכה)

    הנחת על פני הדרך דבר שעלול היה לסכן / להפריע / להטריד עוברי דרך או כלי רכב, ולא סימנת אותו בזמן תאורה, באור צהוב מהבהב בניגוד לתקנה 152(ב) לתקנות התעבורה

    מתוך פרק:  תיקוני דרך (למעט במדרכה)

    סעיף 6396 | עמוד 57

    קנס 1000 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא