אי גידור ואי סימון של חומרי העבודה (למעט מדרכה)

נוסח אישום

אי גידור ואי סימון של חומרי העבודה (למעט מדרכה)

היית ממונה על תיקון דרך, ולא גידרת / ולא סימנת את חומרי העבודה שעל פני הדרך, באופן שהורתה רשות התימרור בניגוד לתקנה 152(ד) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  תיקוני דרך (למעט במדרכה)

עמוד: 57

סעיף עבירה: 6393

קנס 1000 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא