פניות/סטיות
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 13 תוצאות בפרק פניות/סטיות

 • פנייה או סטייה בחוסר זהירות

  נהגת ברכב הנ"ל וגרמת לסיכון או להפרעה בכך שסטית מקו נסיעתך או פנית שמאלה או ימינה בתחילת נסיעה או תוך כדי נסיעה בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7260

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 7176 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פנייה שמאלה מכביש חד-סיטרי

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה מכביש חד-סיטרי, שלא מן הצד השמאלי של הכביש בניגוד לתקנה 43(א)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5465 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פנייה שמאלה לכביש חד-סיטרי

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה לכביש חד-סיטרי שלא לנתיב השמאלי ביותר בכיוון הנסיעה בניגוד לתקנה 43(ב)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5467 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פנייה ימינה שלא בקשת חדה

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית ימינה, כשלא היית סמוך לשפה הימנית של הכביש בניגוד לתקנה 42 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5469 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פניית פרסה תוך הפרעה לתנועה

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית פניית פרסה ובכך גרמת הפרעה לתנועה בניגוד לתקנה 44(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5470 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך (נסיבות מחמירות)

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית פניית פרסה ובכך סיכנת עוברי דרך בניגוד לתקנה 44(א) לתקנות התעבורה

  * דוח זה יירשם בנסיבות בהן פניית הפרסה גרמה לסטייה או בלימת פתע של רכב אחר וסיכון עוברי דרך.

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 6251 | עמוד 31

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

 • סטייה מנתיב הנסיעה תוך הפרעה לתנועה

  נהגת ברכב הנ"ל וסטית מנתיב הנסיעה, דבר שגרם להפרעה לתנועה בניגוד לתקנה 40(א) לתקנות התעבורה

  * חובה לציין בנסיבות את מהות ההפרעה מעצם הסטייה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5439 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 | אין אזהרה  |

 • סטייה מנתיב הנסיעה תוך סיכון התנועה

  נהגת ברכב הנ"ל וסטית מנתיב הנסיעה דבר שגרם לסיכון התנועה בניגוד לתקנה 40(א) לתקנות התעבורה

  * חובה לציין בנסיבות את מהות הסיכון מעצם הסטייה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 7203 | עמוד 31

  קנס 500 | ניקוד 0 | אין אזהרה  |

 • אי סטייה לימין בשעה שהרכב נעקף

  נהגת ברכב הנ"ל ולא סטית עם רכבך עד כמה שאפשר לשפת הכביש, בעת שנעקפת על-ידי רכב אחר, כדי לאפשר לרכב העוקף לעקוף בביטחה בניגוד לתקנה 48(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 2564 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא