פניות/סטיות

נמצאו 13 תוצאות בפרק פניות/סטיות

 • פנייה או סטייה בחוסר זהירות

  נהגת ברכב הנ"ל וגרמת ל(סיכון / להפרעה) בכך ש(סטית מקו נסיעתך / פנית שמאלה / פנית ימינה) ב(תחילת / מהלך) הנסיעה בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7260

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 7176 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פנייה שמאלה מכביש חד-סיטרי

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה מכביש חד-סיטרי, שלא מן הצד השמאלי של הכביש בניגוד לתקנה 43(א)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5465 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פנייה שמאלה לכביש חד-סיטרי

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית שמאלה לכביש חד-סיטרי שלא לנתיב השמאלי ביותר בכיוון הנסיעה בניגוד לתקנה 43(ב)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5467 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פנייה ימינה שלא בקשת חדה

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית ימינה, כשלא היית סמוך לשפה הימנית של הכביש בניגוד לתקנה 42 לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5469 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פניית פרסה תוך הפרעה לתנועה

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית פניית פרסה ובכך גרמת הפרעה לתנועה בניגוד לתקנה 44(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5470 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך (נסיבות מחמירות)

  נהגת ברכב הנ"ל ופנית פניית פרסה ובכך סיכנת עוברי דרך בניגוד לתקנה 44(א) לתקנות התעבורה

  * דוח זה יירשם בנסיבות בהן פניית הפרסה גרמה לסטייה או בלימת פתע של רכב אחר וסיכון עוברי דרך.

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 6251 | עמוד 31

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

 • סטייה מנתיב הנסיעה תוך הפרעה לתנועה

  נהגת ברכב הנ"ל וסטית מנתיב הנסיעה, דבר שגרם להפרעה לתנועה בניגוד לתקנה 40(א) לתקנות התעבורה

  * חובה לציין בנסיבות את מהות ההפרעה מעצם הסטייה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 5439 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 | אין אזהרה  |

 • סטייה מנתיב הנסיעה תוך סיכון התנועה

  נהגת ברכב הנ"ל וסטית מנתיב הנסיעה דבר שגרם לסיכון התנועה בניגוד לתקנה 40(א) לתקנות התעבורה

  * חובה לציין בנסיבות את מהות הסיכון מעצם הסטייה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 7203 | עמוד 31

  קנס 500 | ניקוד 0 | אין אזהרה  |

 • אי סטייה לימין בשעה שהרכב נעקף

  נהגת ברכב הנ"ל ולא סטית עם רכבך עד כמה שאפשר לשפת הכביש, בעת שנעקפת על-ידי רכב אחר, כדי לאפשר לרכב העוקף לעקוף בביטחה בניגוד לתקנה 48(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  פניות/סטיות

  סעיף 2564 | עמוד 31

  קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא: