אכיפת עבירות תנועה

מכלול הפעולות בהן נוקטת המשטרה (וגופי אכיפה נוספים מחוץ למשטרה, לדוגמא: סיירת ירוקה, יחידת עו"ז במשרד הפנים, מכס, פיצוח ופיקוח החקלאי ועוד), לגרום לאזרח לציית לחוק ולפעול על פיו אם רוצה ואינו רוצה בכך ולוודא קיום ושמירת החוק, התקנות, הצווים ע"י כלל הציבור והאזרחים.

לאכיפת דיני התעבורה חלק חשוב ביותר במלחמה בתאונות הדרכים מאחר שהתקנות והחוקים מסדירים את התנועה ומסייעים בכך לבטיחות השימוש בדרכים לסוגיהן. את פעולות האכיפה של דיני התעבורה מבצעים כמה גופים ובמישורים שונים:

משרד התחבורה, מופקד על נושאי אכיפה בתחום העסקת קציני בטיחות במוסדות המשתמשים בכמות גדולה של כלי רכב, בתחום מתן שירות טיפול ותיקוני מכונאות, הוא מפעיל שיטות ניקוד כנגד עברייני תנועה וכופה במידת הצורך קורסים לנהיגה מונעת, בדיקות רפואיות ועוד.

משרד התחבורה מפקח על מכוני רישוי הרכב שמאשרים את תקינותם המכנית ואת רישוי כל כלי הרכב במדינה.

המשרד לאיכות הסביבה אחראי על אכיפת נושאי זיהום אוויר ורעש; הרשות המקומית עוסקת בפיקוח ובאכיפה של חוקי העזר העירוניים הדנים בחנייה, בחסימת צירי תנועה ועוד.

משרד הבריאות עורך בדיקות רפואיות לנהגים ומטיל הגבלות על נהגים על פי שיפוט מקצועי רפואי (נכים ומוגבלים, שימוש במשקפים, נטילת תרופות וכד').

משטרת ישראל אמונה על אכיפת דיני התעבורה בכבישים ועל הסדר בדרכים ציבוריות בהתאם לפקודת המשטרה (סעיפים 3 ו-5 .(מטלה זו מתרכזת בגורם האנושי ובהתנהגותו בדרך. סעיף 3 לפקודת המשטרה, מגדיר את תפקידי המשטרה ותהליך האכיפה: משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים, ובקיום הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש. סעיף 5 לפקודת המשטרה מגדיר את תפקידי השוטר:

מתפקידו של כל שוטר:

לקיים סדר בדרכים הציבוריות, ברחובות הציבוריים, במעברים, ברציפים, במקומות נחיתה, ברציפי רכבות, בנמלים, בנהרות, בתעלות, באגמים ובכל מקום שיש לציבור גישה אליו;
למנוע הפרעות בשעת התקהלות או תהלוכה בדרכים הציבוריות וברחובות הציבוריים, או בסביבת בית תפילה בשעת תפילה בציבור, וכן כל אימת שדרך, רחוב, מעבר, רציף או מקום נחיתה עלולים להיות דחוסים או חסומים;
לתן דעתו על עבירות הנעברות בדרך, בכביש, ברחוב, במעבר או במקום ציבוריים;
לקבל לרשותו מציאה או רכוש שאין עליו תובעים, ולנהוג בו באופן שנקבע;
לעצור כל אדם שיש לו יסוד סביר לחשוד בו כי הוא מחזיק או מעביר, בכל אופן שהוא, רכוש גנוב או כל דבר שהחזקתו אינה חוקית, ולחפש בכליו ובגופו של אדם כאמור.

תהליך האכיפה:

מניעת עבירה.
גילוי, זיהוי, מידע, חשיפה של העבירה.
תפיסת העבריין.
חקירה, איסוף ראיות.
כתב אישום והעמדה לדין.

 עבירות התעבורה – שייכות לתחום המשפט הפלילי, אין קשר לתביעות בגין נזקי גוף/רכוש. "המאשימה"- מדינת ישראל, באמצעות משטרת ישראל או פרקליטות המדינה.

אכיפת עבירות תנועה
     

תגובות והערות: (1)
היי ריקו
היי ריקו06/04/2022

מה קורה

כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: