לוחיות זיהוי

נמצאו 8 תוצאות בפרק לוחיות זיהוי

 • אי התקנת שתי לוחיות זיהוי

  נהגת ברכב הנ"ל, הרשום בישראל, כשאין הוא נושא עליו לוחיות זיהוי בניגוד לתקנה 165(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

  סעיף 5561 | עמוד 41

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • אי התקנת לוחית קדמית / אחורית

  נהגת ברכב הנ"ל הרשום בישראל, כשאין הוא נושא עליו לוחית זיהוי קדמית / אחורית בניגוד לתקנה 165(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

  סעיף 5562 | עמוד 41

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • אי התקנת לוחית זיהוי בגרור

  נהגת ברכב הנ"ל, כשמחובר אליו גרור, מבלי שהגרור נשא עליו לוחית זיהוי בניגוד לתקנה 165(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

  סעיף 5564 | עמוד 41

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • לוחית הזיהוי אינה תקינה - רכב 4 גלגלים ומעלה

  נהגת ברכב הנ"ל כשאחת מלוחיות הזיהוי או יותר אינה תקינה / אינה נקיה / לא הותקנה כראוי, ולכן לא ניתן להבחין ברשום על גביה ממרחק של 40 מטר לפחות בניגוד לתקנה 165(א)(1) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות איזו לוחית אינה תקינה ומדוע לא ניתן להבחין ברשום בה מהמרחק הנדרש

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

  סעיף 6262 | עמוד 41

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • לוחית הזיהוי אינה תקינה - רכב דו או תלת גלגלי

  נהגת ברכב הנ"ל כשלוחית הזיהוי האחורית אינה תקינה / אינה נקיה / לא הותקנה כראוי, ולכן לא ניתן להבחין ברשום על גביה ממרחק של 20 מטר לפחות בניגוד לתקנה 165(א)(2) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות איזו לוחית אינה תקינה ומדוע לא ניתן להבחין ברשום בה מהמרחק הנדרש

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

  סעיף 7129 | עמוד 41

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • לוחית הזיהוי אינה לפי התקן

  נהגת ברכב הנ"ל כשלוחית הזיהוי הקדמית או האחורית או שתיהן אינן לפי התקן בניגוד לתקנה 300(ב) לתקנות התעבורה

  *לתשומת לב: בת"י 5327, מותר לכל אופנוע בכל נפח מנוע שהוא לשאת לוחית "קטנה" בגודל:אורך הלוחית - 175 מ"מ, גובה הלוחית - 165 מ"מ + אור לבן מכוון להארת הלוחית בלבדגובה הספרה: 40מ"מ, עובי הספרה: 6מ"מ

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

  סעיף 7032 | עמוד 41

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • זיוף סימן המשמש לזיהוי רכב

  זייפת או שינית במרמה כל סימן המשמש לזיהוי רכב או כל רשיון שניתן עפ"י פקודת התעבורה או השתמשת בהם או השאלת לאחר או הנחת לאחר להשתמש בהם בניגוד לסעיף 62(9) לפקודת התעבורה

  מתוך פרק:  לוחיות זיהוי

  סעיף 7196 | עמוד 41

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא: