טכוגרף

נמצאו 14 תוצאות בפרק טכוגרף

 • נהיגת רכב החייב בטכוגרף ללא דיסקה רזרבית

  נהגת ברכב הנ"ל, ולא נמצאה ברשותך דיסקה נוספת / אגד דיסקות נוסף אחד לפחות, מהסוג המתאים לטכוגרף שברכב בניגוד ל364ד(ב)(3) לתקנות התעבורה

  כלי הרכב החייבים בטכוגרף הם [רכב משאבת בטון פטור מחובת טכוגרף]: אוטובוס (כולל ללימוד נהיגה): אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית; אוטובוס אחר שמשקלו הכולל מעל 8000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 ואילך. רכב מסחרי (כולל ללימוד נהיגה): רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל 16,000 ק"ג ומעלה, ששנת ייצורם 1989 ואילך; רכב מסחרי המיועד להוביל חומ"ס שמשקלו הכולל עולה על 8000 ק"ג וששנת ייצורו עד 1990 ; רכב מסחרי אחר שמשקלו הכולל מ 8000- ק"ג ועד 15,999 ק"ג ששנת ייצורו 1990 ואילך

  מתוך פרק:  טכוגרף

  סעיף 6469 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • העדר תעודה תקפה של מכייל טכוגרף מוסמך

  נהגת ברכב הנ"ל ולא היתה ברשותך תעודה תקפה של מכייל טכוגרף מוסמך המתייחסת לטכוגרף שברכב בניגוד לתקנה 364ד(ב)(4) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

  סעיף 6470 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • העדר מגופות תקינות ושלמות במקומן בטכוגרף

  נהגת ברכב הנ"ל והמגופות שבטכוגרף לא היו שלמות או תקינות או מקוריות או לא היו מותקנות במקומן בניגוד לתקנה 364ד(ב)(5) לתקנות התעבורה

  * עבירה זו תאכף רק ע"י בוחן או סייר בוחן

  מתוך פרק:  טכוגרף

  סעיף 6471 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • אי ציון שם נהג / נהגים ומועד תחילת עבודה על דיסקת הטכוגרף

  נהגת ברכב הנ"ל מבלי שצויין בדיסקת הטכוגרף שם נהג או מועד תחילת עבודה או קריאת מספר הרכב או קריאת מד המרחק בתחילת הנסיעה או בסיומה מונה הקילומטרים בניגוד ללתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

  סעיף 6473 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • העדר טכוגרף תקין ברכב

  נהגת ברכב הנ"ל החייב טכוגרף מבלי שהותקן בו טכוגרף תקין הפועל כהלכה בניגוד לתקנה 364ד(ב)(1) לתקנות התעבורה

  * עבירה זו תאכף רק ע"י בוחן או סייר בוחן

  מתוך פרק:  טכוגרף

  סעיף 6425 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • דיסקה לא נקיה או לא תקינה

  נהגת ברכב הנ"ל , ששנת ייצורו _________ , ומשקלו הכולל המותר _______ כאשר הדיסקה במכשיר הטכוגרף לא הייתה נקיה או תקינה בניגוד לתקנה 364ד(ב)(6) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

  סעיף 6669 | עמוד 42

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • אי החלפת דיסקה יומית

  נהגת ברכב הנ"ל , ששנת ייצורו ______, ומשקלו הכולל המותר________, ולא החלפת את הדיסקה היומית בתוך 24 שעות למן הכנסתה למכשיר בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(2)(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

  סעיף 6846 | עמוד 42

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • אי החלפת אגד דיסקות

  נהגת ברכב הנ"ל, ששנת ייצורו __________, ומשקלו הכולל המותר _______, ולא החלפת את אגד הדיסקות בתוך שבוע ימים למן הכנסתו למכשיר בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(2)(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

  סעיף 6847 | עמוד 42

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • אי שמירת דיסקות יומיות ברכב

  נהגת ברכב הנ"ל החייב טכוגרף ולא שמרת ברכב את כל הדיסקות היומיות המציגות את תנועות הרכב ב-24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(3)(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  טכוגרף

  סעיף 7243 | עמוד 42

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא: