עבירות טרקטור משא
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 2 תוצאות בפרק עבירות טרקטור משא

 • נהיגה בטרקטור משא ללא כלוב להגנת נוסעים

  נהגת בטרקטור משא הנ"ל מבלי שהותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו בניגוד לתקנה 363ג(א)(7) לתקנות התעבורה

  * יש להתייחס לטרקטור משא וטרקטור משא חקלאי כאחד* פטור מכלוב להגנה חייב להיות רשום ברשיון הרכב

  מתוך פרק:  עבירות טרקטור משא

  סעיף 7127 | עמוד 65

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא