עבירות לגבי שעות נהיגה

נמצאו 4 תוצאות בפרק עבירות לגבי שעות נהיגה

  • נהיגה יותר מ-12 שעות

    נהגת ברכב הנ"ל / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל  ..... שעות, שהן למעלה מ-12 שעות בכל תקופה של 24 שעות בניגוד לתקנה 168(א)(2) לתקנות התעבורה

    מתוך פרק:  עבירות לגבי שעות נהיגה

    סעיף 6488 | עמוד 43

    הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  | השבתה  |

סעיפי עבירה לפי נושא: