זכות קדימה
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 12 תוצאות בפרק זכות קדימה

 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה

  נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא נתת זכות קדימה להולך רגל שעמד על המדרכה בסמוך למעבר החציה וניכר היה שבכוונתו לחצות את הכביש בניגוד לתקנה 67(א1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

  סעיף 7041 | עמוד 21

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר

  נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא עצרת כאשר רכב אחר בנתיב אחר עצר לפני המעבר חציה בניגוד לתקנה 67(א2) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7290

  מתוך פרק:  זכות קדימה

  סעיף 7042 | עמוד 21

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חצייה בביטחה

  תן זכות קדימה להולכי
הרגל החוצים. נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החצייה בביטחה בניגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7289* חובה לפרט איך באה לידי ביטוי ההפרעה להולך הרגל* בכביש המחולק ע"י שטח הפרדה כל מעבר חציה יחשב מעבר עצמאי ולא ירשם דו"ח כנגד נהג שחצה את המעבר בזמן שהולך רגל עמד על שטח ההפרדה ולא גילה כוונה לחצותו.

  מתוך פרק:  זכות קדימה

  סעיף 7159 | עמוד 21

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חצייה

  תן זכות קדימה להולכי
הרגל החוצים. נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חצייה, לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החצייה בביטחה, תוך קרבה מסוכנת של רכבך להולך הרגל בניגוד לתקנה 67(א) לתקנות התעבורה

  * חובה לפרט איך בא לידי ביטוי הסיכון להולך הרגל

  מתוך פרק:  זכות קדימה

  סעיף 6458 | עמוד 21

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • אי מתן זכות קדימה לרכב בעלייה

  נהגת ברכב הנ"ל בדרך תלולה,שאיננה רחבה במידה מספקת למעבר חופשי של שני כלי רכב מכיוונים נגדיים, ולא עצרת את רכבך כדי לתת זכות קדימה לרכב העולה, כאשר הנסיבות חייבו עצירתך בניגוד לתקנה 46(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

  סעיף 2554 | עמוד 21

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה

  נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מדרך עפר לדרך סלולה, ולא נתת זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה בניגוד לתקנה 64(א)(3) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

  סעיף 6190 | עמוד 21

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

  נהגת ברכב הנ"ל בדרך בה עבר / עמד לעבור רכב ביטחון, ולא נתת לו זכות קדימה, בכך שלא עצרת את רכבך קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית עד שעבר רכב זה בניגוד לתקנה 93(א)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

  סעיף 5429 | עמוד 21

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך

  נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים / מדרך גישה לבית / מתחנת דלק / מתחנת שירות / ממקום חנייה לכלי רכב / ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לדרך לא האטת ולא אפשרת להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שעלית על המדרכה / שול הדרך בניגוד לתקנה 64(ב)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

  סעיף 6191 | עמוד 21

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

 • אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש ביציאה מחצרים

  נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים / מדרך גישה לבית / מתחנת דלק / מתחנת שירות / ממקום חנייה לכלי רכב / ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לכביש לא האטת ולא נתת זכות קדימה לכלי רכב שנסעו בכביש, והמתקרבים באותו כביש בניגוד לתקנה 64(ב)(2) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  זכות קדימה

  סעיף 6192 | עמוד 21

  הזמנה לדין  | ניקוד 6 |

סעיפי עבירה לפי נושא