מדרכה
חיפוש נוסח אישום

נמצאה 1 תוצאה  בפרק מדרכה

 • נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה)

  נהגת ברכב הנ"ל על המדרכה, שלא לשם חצייתה כדי להיכנס לחצרים או לצאת מהם בניגוד לתקנה 38(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7296* נגד אופניים (חשמליים או רגילים) יש להשתמש בס"ס 5869* לקלנועית מותר לנוע על המדרכה

  מתוך פרק:  מדרכה

  סעיף 7175 | עמוד 23

  קנס 250 | ניקוד 4 |

סעיפי עבירה לפי נושא