חגורות בטיחות
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 8 תוצאות בפרק חגורות בטיחות

 • נהג ללא חגורת בטיחות

  נהגת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות, מבלי שהיית חגור בחגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

  סעיף 6702 | עמוד 60

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • נוסע לא חגור

  נסעת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות, וישבת ברכב מבלי שהיית חגור בחגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות העבירה היכן ישב הנוסע ברכב

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

  סעיף 7165 | עמוד 60

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • נהג המסיע נוסע לא חגור (מעל גיל 14)

  נהגת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות, והנחת לנוסע לשבת ברכב, מבלי שהיה חגור בחגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות העבירה היכן ישב הנוסע ברכב

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

  סעיף 6704 | עמוד 60

  קנס 250 | ניקוד 2 |

 • נהג המסיע נוסע לא חגור (בין הגילאים 8 ל-14)

  נהגת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות, והנחת לנוסע כשמלאו לו 8 שנים וטרם מלאו לו 14 שנים לשבת ברכב, מבלי שהיה חגור בחגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה

  * יש לציין, ככל הניתן, שמו של הילד, מספר תעודת זהות ותאריך לידה מלא

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

  סעיף 6743 | עמוד 60

  קנס 500 | ניקוד 2 |

 • הסעת ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים שלא במושב בטיחות

  נהגת ברכב הנ"ל והסעת ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים, כשהילד אינו רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו בניגוד לתקנה 83א(ב)(1) לתקנות התעבורה

  * יש לציין, ככל הניתן, שמו של הילד, מספר תעודת זהות ותאריך לידה מלא* בכל עבירה של אי חגירת חגורת בטיחות חובה לציין את שנת ייצור הרכב בנסיבות המקרה * ברכב ששנת ייצורו פחות מ 1983- לא יינתן דוח זה אם הילד יושב במושב האחורי

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

  סעיף 7162 | עמוד 60

  קנס 1000 | ניקוד 8 |

 • הסעת ילד שמלאו לו שלוש שנים אך לא מלאו לו שמונה שנים, כשהילד אינו רתום במושב בטיחות או מושב מגביה

  נהגת ברכב הנ"ל והסעת ילד שמלאו לו שלוש שנים אך טרם מלאו לו שמונה שנים, כשהילד אינו רתום במושב בטיחות או מושב מגביה, המתאים לגובהו ומשקלו של הילד בניגוד לתקנה 83א(ב)(2) לתקנות התעבורה

  * יש לציין, ככל הניתן, שמו של הילד, מספר תעודת זהות ותאריך לידה מלא* בכל עבירה של אי חגירת חגורת בטיחות חובה לציין את שנת ייצור הרכב בנסיבות המקרה * ברכב ששנת ייצורו פחות מ 1983- לא יינתן דוח זה אם הילד יושב במושב האחורי

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

  סעיף 7163 | עמוד 60

  קנס 750 | ניקוד 8 |

 • הסעת ילד במושב בטיחות או מושב מגביה במקום שיש מולו כרית אויר שלא נותק מנגנון הפעלתה

  נהגת ברכב הנ"ל והסעת בו ילד במושב בטיחות, או במושב מגביה, במקום שיש מולו כרית אויר שלא נותק מנגנון הפעלתה בניגוד לתקנה 83א(ד) לתקנות התעבורה

  * ילד בעניין ס"ס זה יחשב כמי שטרם מלאו לו 8 שנים* יש לציין, ככל הניתן, שמו של הילד, מספר תעודת זהות ותאריך לידה מלא* יש לבדוק ברשיון הרכב ולציין בנסיבות את עובדת קיומה של כרית האויר כפי שמופיע ברשיון הרכב מול המושב בו ישב הילד ולהתייחס לקיום מתג ניתוק כרית אויר ואיזה מצב היה

  מתוך פרק:  חגורות בטיחות

  סעיף 7164 | עמוד 60

  קנס 250 | ניקוד 8 |

סעיפי עבירה לפי נושא