נוסע לא חגור

נוסח אישום

נוסע לא חגור

נסעת ברכב הנ"ל שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות, וישבת ברכב מבלי שהיית חגור בחגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה

* יש לפרט בנסיבות העבירה היכן ישב הנוסע ברכב

מתוך פרק:  חגורות בטיחות

עמוד: 60

סעיף עבירה: 7165

קנס 250 | ניקוד 4 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא