מפגש מסילת ברזל
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 7 תוצאות בפרק מפגש מסילת ברזל

 • אי עצירה לפני המסילה בהינתן אות אזהרה

  נהגת ברכב הנ"ל ולא עצרת לפני מסילת הברזל / והמשכת בנסיעה לאחר שעצרת, כשניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת בדגל / בעדשה אדומה מהבהבת בניגוד לסעיף 65(א)(1) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(3) לת"ת

  מתוך פרק:  מפגש מסילת ברזל

  סעיף 6685 | עמוד 29

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  |

 • אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע

  נהגת ברכב הנ"ל ולא עצרת לפני מסילת הברזל / והמשכת בנסיעה לאחר שעצרת, כשהמחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה / נע לקראת חסימת / פתיחת הדרך בניגוד לסעיף 65(א)(2) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(4) לת"ת

  מתוך פרק:  מפגש מסילת ברזל

  סעיף 7160 | עמוד 29

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  |

 • אי עצירה לפני המפגש בהתקרב רכבת

  נהגת ברכב הנ"ל ולא עצרת לפני מסילת הברזל / המשכת בנסיעה לאחר שעצרת, כשרכבת מתקרבת נראית / נשמעת / משמיעה אות אזהרה בניגוד לסעיף 65(א)(3) לפקודת התעבורה ותקנה 56(א)(1) לת"ת

  מתוך פרק:  מפגש מסילת ברזל

  סעיף 6687 | עמוד 29

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  | השבתה  |

סעיפי עבירה לפי נושא