נמצאו 15 סעיפי עבירה בפרק עקיפות

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת מצד ימין רכב אחר הנע בכביש בניגוד לתקנה 47(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 2555 | עמוד 30

  קנס 250 | ניקוד 4 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר כשהדרך לא הייתה פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר ביצוע עקיפה בבטחה, ובכך גרמת לסיכון נסיעתו של רכב אחר בניגוד לתקנה 47(ד) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7270* בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 2556 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • נהגת  ברכב הנ"ל ועקפת או ניסית לעקוף או סטית שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים, כאשר הראות לקויה או שדה הראייה חסום או מוגבל בניגוד לתקנה 47(ה)(1) לתקנות התעבורה

  * בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 2557 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב / וניסית לעקוף רכב / וסטית עם רכבך שמאלה כדי לעקוף רכב / וסטית עם רכבך ימינה כדי לעקוף רכב, בהתקרבך אל מעבר חצייה להולכי רגל המסומן על פני הכביש / על-ידי תמרור המציין תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים בניגוד לתקנה 47(ה)(3) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6201 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת או ניסית לעקוף או הסטת רכבך כדי לעקוף רכב אחר תוך חציית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטעים בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7271* בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6153 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר תוך חציית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטעים ובאופן מסוכן בכך ש... בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט מהי המסוכנות המיוחדת במקרה זה ספציפי * אם נלווית לעבירה זו עבירה על תקנה 47(ד), יש לרשום עפ"י ס"ס 6406 * בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 7106 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר כשהדרך לא היתה פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר ביצוע עקיפה בבטחה תוך שחצית קו הפרדה רצוף שלא היה בסמוך לו בצידו הימני קו קטעים בניגוד לתקנה 47(ד) ו-47(ה)(5) לתקנות התעבורה

  * יירשם כאשר מתקיימים סמלי עבירה 2556 ו-6153 במצטבר.* בנסיבות מיוחדות כגון: העבירה בוצעה ברכב ציבורי או ברכב שמשקלו עולה על 12 טון, או  שמתלווה לנהיגה עבירה חמורה אחרת המסכנת חיים - העברה לבוחנים - פ.ל.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6406 | עמוד 30

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  | השבתה  | תלת"ן  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב עוקף בכביש דו-סיטרי כשאין בכיוון נסיעתך למעלה משני נתיבים בניגוד לתקנה 47(ח) לתקנות התעבורה

  * הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס (למעט אוטובוס זעיר) ועל רכב מסחרי או על רכב עבודה שמשקלם הכולל עולה על 3,500 ק"ג - רכב כאמור לא יעקוף רכב עוקף אחר בכל דרך, ראה ס"ס 6199

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 2562 | עמוד 30

  קנס 750 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת / וסטית עם רכבך כדי לעקוף רכב, בעוברך בתוך צומת בניגוד לתקנה 47(ה)(4) לתקנות התעבורה

  * לא תהווה עבירה:1) עקיפה שמבוצעת בכביש שיש בו 2 נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה. 2) עקיפת בעלי חיים, רכב דו גלגלי, רכב הנגרר ע"י בהמה ובלבד שמולאו הוראות החוק לגבי עקיפות.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6250 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב כשלא השלמת את העקיפה לפני הגיעך לצומת בניגוד לתקנה 47(ה)(4) לתקנות התעבורה

  * לא תהווה עבירה : 1) עקיפה שמבוצעת בכביש שיש בו 2 נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה. 2) עקיפת בעלי חיים, רכב דו גלגלי, רכב הנגרר ע"י בהמה ובלבד שמולאו הוראות החוק לגבי עקיפות.

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6103 | עמוד 30

  קנס 250 | ניקוד 6 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר אשר עצר לפני מפגש מסילת ברזל לשם מילוי הוראות חלק ב של תקנות התעבורה בניגוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6106 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר אשר עצר לפני צומת לשם מילוי הוראות חלק ב של תקנות התעבורה בניגוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6104 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

 • נהגת ברכב הנ"ל ועקפת רכב אחר אשר עצר לפני מעבר חצייה לשם מילוי הוראות חלק ב של תקנות התעבורה בניגוד לתקנה 47(ז) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7291

  מתוך פרק:  עקיפות

    סעיף 6105 | עמוד 30

  קנס 500 | ניקוד 8 | אין אזהרה  |

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: