מפגש מסילת ברזל
במרחק של כ 600 מטר, -
אלא אם כן צוין אחרת
בתמרור מס' 130
מתחתיו.

תמרור 132

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ 600 מטר, - אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 130 מתחתיו.

 354

נמצא סעיף עבירה אחד הקשור לתמרור  132

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: