נמצאו 6 סעיפי עבירה בפרק תקינות הרכב

 • נהגת ברכב הנ"ל והרכב נבדק ע"י שוטר שהוא בוחן תנועה / בוחן של רשות הרישוי ונמצא כי הרכב איננו תקין על פי הפירוט בהודעה המצ"ב ובשל כך נאסר השימוש ברכב לפי תקנה 308(א) לת"ת, בניגוד לתקנה 306 לתקנות התעבורה

  * דו"ח זה יירשם בתנאי שצורף אליו טופס הודעה על אי שימוש ברכב (ט 4113 – טופס הורדה).

  מתוך פרק:  תקינות הרכב

    סעיף 6055 | עמוד 81

  קנס 1000 | ניקוד 0 | אין אזהרה  |

 • נהגת את הרכב הנ"ל והרכב נבדק ע"י שוטר או בוחן תנועה ונמצא כי הרכב אינו תקין בכך ש... בניגוד לתקנה 306 לתקנות התעבורה.

  * במקרה של כיסוי שמשה, יש להשתמש בסמל סעיף 7285

  מתוך פרק:  תקינות הרכב

    סעיף 6056 | עמוד 81

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, שעליו נמסרה הודעת אי שימוש על-ידי שוטר שהוא בוחן תנועה / בוחן משרד רישוי, בניגוד לתנאים שפורטו בהודעת האי שימוש בניגוד לתקנה 308(ד) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תקינות הרכב

    סעיף 6279 | עמוד 81

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  | השבתה  |

 • בהיותך בעל הרכב הנ"ל או בעל השליטה ברכב הנ"ל, שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש, הרשת לאחר לנהוג שלא לשם נסיעה לתיקונו, או למלא התנאים בהודעה הנ"ל בניגוד לתקנה 308(ד) ותקנה 162(א) לתקנות התעבורה

  * לדוח זה יש לצרף את עותק מה"אי שימוש", דוח שנרשם לנהג, הוכחה כלשהי לגבי בעלות הרכב / שליטה ברכב

  מתוך פרק:  תקינות הרכב

    סעיף 6602 | עמוד 81

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 |

 • נהגת ברכב הנ"ל, כאשר מבנהו או ציודו או אביזריו או סימונו או נשיאת מטענו לא היו בהתאם להוראות הפקודה או התקנות בכך ש... בניגוד לתקנה 27(ב) לתקנות התעבורה

  * בתקנה זו יש להשתמש לכל חריגה במבנה הרכב או אחרת* במקרה של כיסוי שמשה, יש להשתמש בסמל סעיף 7285

  מתוך פרק:  תקינות הרכב

    סעיף 2496 | עמוד 81

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • נהגת ברכב הנ"ל כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך בניגוד לתקנה 27(א) לתקנות התעבורה

  * דו"ח זה יירשם ע"י בוחן או סייר בוחן בלבד ויהיה צמוד אליו טופס הודעה על אי שימוש ברכב (ט 4113- - טופס הורדה).* השבתת רכב רק ע"פ סעיפי הליקויים המופיעים בתוספת השביעית ( 11 ליקויים) – ראה טבלה בחנ"א בעמוד 76

  מתוך פרק:  תקינות הרכב

    סעיף 6405 | עמוד 81

  הזמנה לדין  | ניקוד 8 | פסילה  | השבתה  |

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: