אות ואיתות

נמצאו 4 תוצאות בפרק אות ואיתות

 • אי מתן אות לפני תנועת הרכב

  לא אותתת בעת שהתכוננת לנוע עם רכבך הנ"ל בניגוד לתקנה 58(א)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אות ואיתות

  סעיף 5409 | עמוד 20

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • פנייה ללא מתן אות שמאלה

  נהגת ברכב הנ"ל ולא אותתת בעת שהתכוננת להפנות את רכבך שמאלה בניגוד ללתקנה 58(א)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אות ואיתות

  סעיף 5410 | עמוד 20

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • פנייה ללא מתן אות ימינה

  נהגת ברכב הנ"ל ולא אותתת בעת שהתכוננת להפנות את רכבך ימינה בניגוד ללתקנה 58 (א)(1) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אות ואיתות

  סעיף 5411 | עמוד 20

  קנס 100 | ניקוד 0 |

 • סטיה מנתיב ללא מתן אות

  נהגת ברכב הנ"ל ולא אותתת לפני שסטית מנתיב נסיעתך בניגוד ללתקנה 58 (א)(2) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  אות ואיתות

  סעיף 5412 | עמוד 20

  קנס 100 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא: