ביטוח
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 2 תוצאות בפרק ביטוח

 • נהיגת רכב ללא ביטוח

  נהגת ברכב הנ"ל, מבלי שהיתה לך או לאדם אחר פוליסת ביטוח בת תוקף על השימוש ברכב בניגוד לסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל – 1970.

  * הערה הקשורה לביטוח סחר- סמל סעיף 2106 יירשם גם במקרים הבאים:\t1. בתעודת ביטוח של רכב במבחן, מספר הלוחית לא תואם את המספר הלוחית המורכבת על הרכב.\t2. שם הנהג הרשום בביטוח הסחר לא תואם את שם הנהג הנוהג ברכב.

  מתוך פרק:  ביטוח

  סעיף 2106 | עמוד 50

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • מתן רשות לאחר להשתמש ברכב ללא ביטוח

  הנחת לאדם אחר להשתמש ברכב הנ"ל, מבלי שהיתה לו או לאדם אחר פוליסת ביטוח בת תוקף, המבטחת את נהיגתו, בהתאם לדרישת פקודת הביטוח בניגוד לבניגוד לסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל – 1970.

  מתוך פרק:  ביטוח

  סעיף 2107 | עמוד 50

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא