בלימת פתע

נמצאה 1 תוצאה  בפרק בלימת פתע

  • בלימת פתע

    נהגת ברכב הנ"ל ובלמת אותו פתאום שלא לשם מניעת תאונה ומבלי שהדבר היה דרוש לבטיחות התנועה בניגוד לתקנה 53 לתקנות התעבורה

    מתוך פרק:  בלימת פתע

    סעיף 2583 | עמוד 20

    קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא: