בלימת פתע
חיפוש נוסח אישום

נמצאה 1 תוצאה  בפרק בלימת פתע

 • בלימת פתע

  נהגת ברכב הנ"ל ובלמת אותו פתאום שלא לשם מניעת תאונה ומבלי שהדבר היה דרוש לבטיחות התנועה בניגוד לתקנה 53 לתקנות התעבורה

  null

  מתוך פרק:  בלימת פתע

  סעיף 2583 | עמוד 20

  קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא