הפרעה לתנועה
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 6 תוצאות בפרק הפרעה לתנועה

 • הפרעה לתנועה / עיכוב תנועה

  גרמת הפרעה / עיכוב לתנועה כשנהגת ברכב הנ"ל בכך ש... (פרט העובדות), בניגוד בניגוד לתקנה 21(ב)(3) לתקנות התעבורה

  * ירשם כנגד הנהג בנהיגה בלבד

  מתוך פרק:  הפרעה לתנועה

  סעיף 6245 | עמוד 20

  קנס 500 | ניקוד 4 |

 • סיכון עוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה

  הסעת את הרכב הנ"ל, שעמד בצד הכביש, וסיכנת עוברי דרך בעת הכניסה למסלול התנועה בכך ש... (פרט העובדות) בניגוד לתקנה 66 לתקנות התנועה

  * יש לפרט בדו"ח כיצד בא לידי ביטוי הסיכון שנגרם

  מתוך פרק:  הפרעה לתנועה

  סעיף 5425 | עמוד 20

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • קיפוח זכות השימוש בדרך

  בהיותך עובר דרך התנהגת באופן אשר קיפח את זכות אדם להשתמש שימוש מלא בדרך בכך ש... (פרט את מעשה הנהג) בניגוד לתקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7258

  מתוך פרק:  הפרעה לתנועה

  סעיף 3511 | עמוד 20

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • אי פינוי רכב מהכביש על ידי מעורב בנ.ב.

  לא פינית את הכביש לתנועה חופשית, לאחר שהרכב הנ"ל, שנהגת בו, היה מעורב בתאונה של נזק בלבד ועמידתו במקום עלולה היתה להפריע לתנועה בניגוד לתקנה 145(ב) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  הפרעה לתנועה

  סעיף 5427 | עמוד 20

  קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא