כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה

נוסח אישום

כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה

נהגת ברכב הנ"ל ונכנסת לצומת, מבלי שהיה ביכולתך לעבור ולהמשיך בנסיעה ללא הפרעה לתנועה בניגוד לתקנה 65 לתקנות התעבורה

באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7292

מתוך פרק:  הפרעה לתנועה

עמוד: 20

סעיף עבירה: 5426

קנס 500 | ניקוד 6 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא