ראות
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 2 תוצאות בפרק ראות

 • נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות מוגבלת

  נהגת ברכב הנ"ל, בו הוגבלה יכולתך לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב / האחורית של הרכב / שלצד הנהג / שלצד הנוסע במושב הקדמי בניגוד לתקנה 27(ד) לתקנות התעבורה

  * הערה - אין לערוך דוח על הגבלת ראות בשמשה האחורית במקרה של רכב שבו מותקנות מראות תשקיף* במקרה של כיסוי שמשה, יש להשתמש בסמל סעיף 7285

  מתוך פרק:  ראות

  סעיף 5453 | עמוד 29

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • כיסוי או ציפוי שמשת רכב

  נהגת ברכב הנ"ל כשהשמשה הקדמית / לצד מושב קדמי כוסתה או צופתה כך שאיננה בהתאם להוראות תקנה 356(ד) לתקנות בניגוד לתקנה 27(ב) לתקנות התעבורה

  * יש לפרט בנסיבות האם השמשה כוסתה או צופתה וכיצד

  מתוך פרק:  ראות

  סעיף 7285 | עמוד 29

  קנס 500 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא