חומרים מסוכנים

נמצאו 19 תוצאות בפרק חומרים מסוכנים

 • חניית מכלית המיועדת להובלת חומר מתלקח, ליד מבנה קבע

  החנית את הרכב או את המכלית הנ"ל, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג והמיועד להובלת חומר מתלקח או גלילים המיועדים להכיל חומר מתלקח, במרחק של פחות מ-400 מטר מבניין מגורים, או ממבנה ציבורי, שלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבניין או למבנה האמורים, או ממנו בניגוד לתקנה 76(ג) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  חומרים מסוכנים

  סעיף 5939 | עמוד 62

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • הובלת חומר מסוכן ללא אביזרים למניעת אסונות

  נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן מבלי שהרכב היה מצוייד במכשירים ואו אביזרים תקינים המוכנים להפעלה מיידית לכיבוי שריפות או למניעת אסונות בניגוד לתקנה 8(א)(4) לתקנות שירותי הובלה

  מתוך פרק:  חומרים מסוכנים

  סעיף 7188 | עמוד 62

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • הובלת שני חומרים מסוכנים או יותר שלא עפ"י ההוראות

  הובלת או הרשת לאחר להוביל שני חומרים מסוכנים או יותר שלא בהתאם להוראות המדריך להפרדה בשינוע חומרים מסוכנים או בהתאם להוראות הספר הכתום או בהתאם להוראות התקנות הבינלאומיות בניגוד לתקנה 13 לתקנות שירותי הובלה

  מתוך פרק:  חומרים מסוכנים

  סעיף 7186 | עמוד 62

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • הובלת חומ"ס שאריזתו פגומה

  הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן שאריזתו אינה שלמה ותקינה בניגוד לתקנה 15(א)(1) לתקנות שירותי הובלה

  מתוך פרק:  חומרים מסוכנים

  סעיף 7177 | עמוד 62

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • הובלת חומ"ס גזים - בגלילים שלא במאונך או שלא במסגרת

  הובלת או הרשת לאחר להוביל חומר מסוכן השייך לקבוצת סיווג  2- גזים, כשהוא במצב צבירה נוזלי וארוז בגלילים כשהגלילים אינם במצב מאונך ו/או אינם בתוך מסגרת בניגוד לתקנה 15(3) לתקנות שירותי הובלה

  מתוך פרק:  חומרים מסוכנים

  סעיף 7179 | עמוד 62

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא: