הובלת חומר מסוכן ללא היתר מאת המפקח על התעבורה

נוסח אישום

הובלת חומר מסוכן ללא היתר מאת המפקח על התעבורה

נהגת ברכב הנ"ל והובלת חומר מסוכן ללא היתר מאת המפקח על התעבורה בניגוד לתקנה 8(א)(3) לתקנות שרותי הובלה

מתוך פרק:  חומרים מסוכנים

עמוד: 62

סעיף עבירה: 7027

הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא: