נהיגה בניגוד להודעת איסור שימוש

נמצאה 1 תוצאה  בפרק נהיגה בניגוד להודעת איסור שימוש

  • נהיגה ברכב שנאסר לשימוש עקב מטען מ-15% ומעלה

    נהגת ברכב הנ"ל ובכך השתמשת ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש על ידי שוטר, ביום ..., לתקופה של ... יום ואשר לפיה הרכב יועמד ביום ... במקום ... במהלך התקופה הנ"ל וזאת ללא שהיה לך אישור בכתב מאת קצין משטרה בניגוד לסעיף 57א(ג) לפקודת התעבורה

    מתוך פרק:  נהיגה בניגוד להודעת איסור שימוש

    סעיף 6587 | עמוד 49

    הזמנה לדין  | ניקוד 0 | פסילה  | השבתה  |

סעיפי עבירה לפי נושא: