חנייה בניגוד להוראות תמרורים
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 21 תוצאות בפרק חנייה בניגוד להוראות תמרורים

 • אי ציות לתמרור 435

  אזור אסור לחנית רכב
שמשקלו הכולל המותר
עולה על 60,000 ק"ג. לא צייתת לתמרור 435 , בכך שהחנית את הרכב הנ"ל, שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, באזור שבכניסה אליו מוצב תמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  *למעט אוטובוס

  מתוך פרק:  חנייה בניגוד להוראות תמרורים

  סעיף 6486 | עמוד 76

  קנס 250 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא