אי ציות לתמרור 433 (האוסר עצירה)

נוסח אישום

אי ציות לתמרור 433 (האוסר עצירה)

אסורה כל עצירה וחניה
של רכב בדרך בצד שבו
הוצב התמרור, אלא אם
דרוש הדבר למילוי
הוראות כל דין. לא צייתת לתמרור 433 , בכך שעצרת את הרכב הנ"ל בדרך, בצד שבו מוצב התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

*האיסור אינו חל על מונית לצורך הורדה / איסוף נוסע ע"פ תקנה 76 (ב)

מתוך פרק:  חנייה בניגוד להוראות תמרורים

עמוד: 76

סעיף עבירה: 5913

קנס 250 | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא