נמצאו 12 סעיפי עבירה בפרק גלגינוע - קורקינט ממונע

 • נהגת בגלגינוע הנ"ל מבלי שעמדת לפחות באחד מהתנאים הקבועים בחוק לנהיגה בגלגינוע בניגוד לתקנה 122א(ג) לתקנות התעבורה

  *  ירשם רק כנגד מי שכבר מלאו לו 16 שנה. לרוכב מתחת לגיל 16 יש להשתמש בס"ס 7231* הכשרה מתאימה - אחד מהבאים: - הוצאת רשיון נהיגה (גם אם כבר איננו בתוקף), לא כולל  רשיון נהיגה דרגה 1; - עמידה בהצלחה בבחינה עיונית (תאוריה) , לא כולל לדרגת רשיון 1; - קבלת אישור ממשרד הרישוי על עמידה בהכשרה עיונית לאופניים חשמליים או גלגינוע.

  מתוך פרק:  גלגינוע - קורקינט ממונע

    סעיף 7268 | עמוד 73

  קנס 750 | ניקוד 0 |

 • השתמשת בגלגינוע ללא תווית סימון כאמור בחלק ג לתוספת השניה או עם צמיגים שלא סומנו על ידי היצרן או יבואן לפי הוראות תקן גלגינוע בניגוד לתקנה 39יח2 לתקנות התעבורה

  * סימון הגלגינוע יהיה במדבקה בת-קיימא, רוחבה לא יפחת מ-60 מ"מ ואורכה מ-50מ"מ, גודל אות בה לא יפחת מ-5מ"מ, והיא תכלול את כל אלה:  - שם היצרן, שם היבואן וסימנם המסחרי אם קיים;  - הודעה בדבר הגבלת גיל הרכיבה לגיל 16 לפחות;  - המספר הסידורי של הגלגינוע כפי שסומן בידי היצרן;  - משקל עצמי של הגלגינוע;  - משקל מרבי של רוכב;  - הספק מרבי;  - מהירות מרבית;  - בגלגינוע עם צמיג פניאומטי – לחץ אוויר בצמיגים;

  מתוך פרק:  גלגינוע - קורקינט ממונע

    סעיף 7230 | עמוד 73

  קנס 1000 | ניקוד 0 |

 • רכבת על גלגינוע מבלי שחבשת קסדת מגן שסומנה כאמור בחלק ג בתוספת השניה הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה בניגוד לתקנה 122ב(ב) לתקנות התעבורה

  * לפי ת"י 1613 - סימון ע"י היצרן או היבואן בסימן 1078-EN (כאשר לפי הוראות התקן האירופי EN-1078) או בסימון CPSC (כאשר לפי הוראות התקן האמריקני CPSC-16)

  מתוך פרק:  גלגינוע - קורקינט ממונע

    סעיף 7227 | עמוד 73

  קנס 1000 | ניקוד 0 |

 • רכבת על גלגינוע הנ"ל שלא בסמוך לשפתו הימנית של הכביש, ואו בחוסר זהירות הנדרשת  בעת עקיפת רכב עומד או הנע באותו כיוון בניגוד לתקנה 122ב(ד) ו-128 לתקנות התעבורה

  * תקנה 129(ה) היא ספציפית ומחייבת רוכב אופניים (ודרך תקנה 122ב(ד) את רוכבי גלגינוע) לנסוע על השול בדרך שאינה עירונית כאשר השול פנוי ומיוצב באספלט וקרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  גלגינוע - קורקינט ממונע

    סעיף 7223 | עמוד 73

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • רכבת על גלגינוע הנ"ל שלא קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית של שול הדרך בניגוד לתקנה 122ב(ד) ו-129(ה) לתקנות התעבורה

  * תקנה 129 היא תקנה שמחריגה את האיסור לנהיגה בשול כלפי אופניים (ודרך תקנה 122ב(ד) את רוכבי גלגינוע) , וקובעת כי בניגוד לכלי הרכב האחרים הרי שחובה על רוכב אופניים וגלגינוע לנסוע בשול בדרך שאינה עירונית, בתנאי שהשול פנוי ומיוצב באספלט; עוד קובעת התקנה כי יש לנהוג על השול קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

  מתוך פרק:  גלגינוע - קורקינט ממונע

    סעיף 7221 | עמוד 73

  קנס 250 | ניקוד 0 |

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: