נוסח אישום:

גלגינוע ללא תווית סימון או צמיגים ללא סימון

השתמשת בגלגינוע ללא תווית סימון כאמור בחלק ג לתוספת השניה או עם צמיגים שלא סומנו על ידי היצרן או יבואן לפי הוראות תקן גלגינוע בניגוד לתקנה 39יח2 לתקנות התעבורה

* סימון הגלגינוע יהיה במדבקה בת-קיימא, רוחבה לא יפחת מ-60 מ"מ ואורכה מ-50מ"מ, גודל אות בה לא יפחת מ-5מ"מ, והיא תכלול את כל אלה:  - שם היצרן, שם היבואן וסימנם המסחרי אם קיים;  - הודעה בדבר הגבלת גיל הרכיבה לגיל 16 לפחות;  - המספר הסידורי של הגלגינוע כפי שסומן בידי היצרן;  - משקל עצמי של הגלגינוע;  - משקל מרבי של רוכב;  - הספק מרבי;  - מהירות מרבית;  - בגלגינוע עם צמיג פניאומטי – לחץ אוויר בצמיגים;

מתוך פרק:  גלגינוע - קורקינט ממונע

עמוד: 73

סעיף עבירה: 7230

קנס 1000 | ניקוד 0 |

     

עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: