רכב הרשום בחו"ל
חיפוש נוסח אישום

נמצאה 1 תוצאה  בפרק רכב הרשום בחו"ל

  • נהיגה ברכב הרשום בחו"ל, ללא ביטוח

    נהגת ברכב הנ"ל, הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי פקודת התעבורה ללא פוליסת ביטוח בת תוקף בניגוד לסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נספח חדש), תש"ל – 1970

    מתוך פרק:  רכב הרשום בחו"ל

    סעיף 2108 | עמוד 53

    הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא