רישום דוחות תנועה

סמכויות רישום דוחות:

דוחות הזמנה לדין

סעיף 239 מחוק סדר הדין הפלילי ותקנה 38 (א) לתקנות סדר דין פלילי קובעים כי בעבירות תנועה שאינן עבירות קנס רשאי שוטר למסור לאדם הזמנה לדין אם יש לו יסוד להניח שעבר עבירה כאמור.

דוחות ברירת משפט

סעיף 228 (ב) מחוק סדר הדין הפלילי מסמיך שוטר שיש לו יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירת קנס שהיא עבירת תעבורה, למסור לו הודעת תשלום קנס.

דוחות הזמנה לדין בעבירות קנס בנסיבות מחמירות

סעיף 29 לפקודת התעבורה מסמיך שוטר להגיש דו"ח הזמנה לדין בעבירת קנס בנסיבות מחמירות. "הנסיבות המחמירות" הן כפי שנקבעו בהוראות מאת ראש אגף התנועה של משטרת ישראל בהסכמת שר המשפטים ושר התחבורה ושפורסמו ברשומות. הדגשה נוספת לסמכות זו אנו מוצאים בסעיף 228 (ג) לחוק סדר הדין הפלילי, בו נקבע כי בעבירות קנס בנסיבות מחמירות לא ימסור השוטר לאדם הודעת תשלום קנס אלא הזמנה למשפט.

דוחות הדבקה על רכב

בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה עם הודעת תשלום קנס כשההודעה מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא, בציון מספר הרכב בלבד (תקנה 41 (א) לתקנות סדר דין פלילי).

דוחות אזהרה בכתב

רישום דוחות אזהרה בכתב נרשם על פי מדיניות המשטרה כפי שנקבע בפקודת המטה הארצי של המשטרה.

רישום דו"ח ע"י שוטר:

סעיף 5 (3) לפקודות המשטרה קובע כי אחד מתפקידי השוטר הוא " ליתן דעתו על עבירות הנעברות בדרך, בכביש , ברחוב, במעבר או במקומות ציבוריים" שוטר לא יתעלם מביצוע עבירת תנועה על ידי משתמש בדרך . עם זאת לשוטר יש שיקול הדעת באם לרשום דוח או באם להסתפק באזהרה בעל פה או בדוח אזהרה בכתב.

נקודות התייחסות עיקריות ברישום נסיבות בדו"ח תנועה:
בשייכות כל מקרה לגופו:

(1) השוטר :
(א) סטטי/בתנועה.
(ב) מיקום השוטר בעת שהבחין בעבירה ביחס לרכב ולנהג / עובר הדרך ומרחק ממקום העבירה.

(2) הנהג:
יש לזהות את הנהג על פי תעודת זהות ו/ או רישיון נהיגה נושא תמונה, ולציין בדו"ח כיצד זוהה. במידה והנהג אינו נושא תעודה מזהה, יש לזהות הנהג על ידי אחד מיושבי הרכב כאשר אותו אדם יזוהה בעצמו על פי תעודת זהות או רישיון נהיגה [נושא תמונה], ובדו"ח ירשמו בנוסף גם כל פרטיו של המזהה. במידה והנהג לבדו ברכב, או לנוסע עמו אין תעודה מזהה כאמור, יש סמכות לעכב את הנהג לתחנה או לעכבו במקום עד לזיהויו [עד שימציא באמצעות אחר ת.ז.].ולערוך דו"ח עיכוב.

(3) הנוסעים ברכב:
יש לציין אם הנהג היה לבדו או עם נוסעים. במידה והדבר רלוונטי כמו למשל בעבירות:- נהג חדש ללא מלווה, הסעת נוסעים בשכר, הסעת נוסעים מעל למותר, ילדים ללא חגורה וכו' - יש להקפיד לציין מיקום ישיבת הנוסעים [ככל שניתן] ולזהות הנוסעים על פי ת.ז.

(4) המקום בו בוצעה ואותרה העבירה ואפיוניו:
כביש/רחוב
ראות בעת איתור העבירה/תנאי תאורה
הכביש וסימונים בו( נתיבים, כווני נסיעה ,קו עצירה,קו הפרדה רצוף קטעים, מעבר חצייה וכד')
תמרו - מיקום הצבה,תקינות וחוקיות
נוסעים ברכב מבצע העבירה
מזג אויר
שדה ראייה
כלי רכב נוספים במקום העבירה בעת ביצועה (התנהגות רלוונטית)
עדים לאירוע
היכן נעצר הרכב

(5) יסודות העבירה:

על מנת ליחס לנהג/ עובר דרך עבירה, יש לתאר בדו"ח את מכלול הנתונים העובדתיים המצביעים על כך כי התקיימו יסודותיה של העבירה הספציפית (יסודות העבירה) אותה אנחנו מייחסים לו, מה עשה/ לא עשה הנהג/ עובר הדרך, לרבות ביחס לסביבה(כלי רכב אחרים, מצב הכביש וכד'). נדרש לפרט את הנסיבות באופן שישקף את שאירע, כולל התייחסות לאופן זיהוי עבירה. תיאור העובדות חייב לשקף את "כל מרכיבי העבירה", הוא חייב להיות כזה שאם הנהג/נאשם מודה בו – די בכך כדי לבסס את הרשעתו בעבירה.

(6) התנהגות הנהג/עובר הדרך מרגע שנעצר ע"י השוטר.

(7) שמירה על קשר עין רצוף מרגע העבירה ועד לעצירת הנהג / הרכב:

יש לתאר את כל פעולות השוטר מרגע שהבחין בעבירה עד עצירת הרכב, אופן העצירה, כולל התייחסות והקפדה מיוחדת על השמירה על קשר עין רצוף. במידה ואבד קשר העין אך חודש שוב, או אף אם הדו"ח נרשם לבסוף על פי פרטי בעלי הרכב במסוף, יש לתאר מקסימום הסימנים המזהים של הרכב ושל הנהג, כולל תאור הנהג [הערכת גיל, מין, מראה כללי, צבע שיער, תספורת, וכד' ]תאור מס' הרכב ופרטיו [דגם, צבע, מדבקות, סימנים מיוחדים וכו' ]. על פי ההלכה הפסוקה, אם יוכח זיהוי של הנהג או הרכב באמצעות סימנים ייחודיים כאמור ניתן לקשור את הנהג / הרכב לביצוע העבירה גם אם אבד קשר העין באופן רגעי.


(8) בכל מקרה בו באירוע נכח שוטר / מתנדב נוסף , חייב זה לרשום מזכר שותף המתייחס לאירוע גם אם לא ראה את העבירה. במצב כזה ירשום כי לא ראה את העבירה והסיבה לכך.

(9) התייחסות לדברי הנהג:

אם הנהג מעלה טענה שיכולה להיבדק במקום, על השוטר חלה חובה להתייחס אליה בנסיבות.

(10) תיעוד דברי הנהג:

תגובה ראשונית ומשנית של הנהג כולל תיעוד בדיקה מול מסוף.

(11) תרשים:

בהתאם לסוג העבירה, כחלק בלתי נפרד מהנסיבות, על גבי דו"ח זיכרון דברים, תוך שיוך לדו"ח שנרשם או מאחורי הדו"ח.

(12) תיעוד של כל התנהגות נוספת או חריגה:

ונקודות אחרות ביחס לרכב באמצעותו בוצעה העבירה או לנוהג בו (פסילה/ השבתה/איסור שימוש וכד').

רישום דוחות תנועה
     

תגובות והערות: (4)
מיטל
מיטל31/03/2024

האם השוטר חייב לתת דוח במקום? שוטר עצר אותי, זיהה אותי ולאחר כמה משפטים אמר שישלח דוח בדואר ולא נתן לי שום דבר, האם תקין ?

סקודה
סקודה21/12/2023

שלום לך, נתיב אוטובוס ורכב פרטי עם 3 נוסעים מיועד רק להם, מידי בוקר בכביש החוף דרומה הנתיב המדובר עמוס בכלי רכב עם הנהג בלבד, מצלמה לא יכולה להוכיח,חייב שוטר שירשום דוחות

אבי
אבי 27/05/2023

קיבחתי דוח משוטר תנועה (ברכב לבן) והגענו לשלב בית המשפט .... הכן לפי סעיף 8 השוטר/מתנדב השני חייב להגיש מזכר ? ואם לא נכתב האם ניתן להפיל את הדו"ח בבית משפט ?

רונית
רונית17/02/2023

קיבלתי דו'ח על נסיעה בנת'צ +3 בעת שהרכב עם תו נכה, כל הזמן שוטרים סימנו להמשיך בנסיעה עד ששוטר מסוים החליט לרשום לי דו'ח

כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: