מידות הרכב

נמצאו 2 תוצאות בפרק מידות הרכב

 • אורך הרכב - רכב מחובר (פול טריילר)

  נהגת ברכב המחובר הנ"ל כאשר אורכו הכולל לרבות הגרור עולה על 18.75 מטר, האורך הכולל הוא ... מטר בניגוד לתקנה 313(א)(3) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  מידות הרכב

  סעיף 6484 | עמוד 64

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • אורך הרכב - רכב מורכב (סמיטריילר)

  נהגת ברכב המורכב הנ"ל כאשר אורכו הכולל עולה על האורך הכולל המותר שהוא 16.5 מ / 17.6 מ / 17.5 מ כשהאורך של רכבך בפועל הוא ... מטר בניגוד לתקנה 313(א)(3)(ד) לתקנות התעבורה

  * ראה טבלה בעמוד 64 בחנ"T

  מתוך פרק:  מידות הרכב

  סעיף 7031 | עמוד 64

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא: