אורך הרכב - רכב מחובר (פול טריילר)

נוסח אישום

אורך הרכב - רכב מחובר (פול טריילר)

נהגת ברכב המחובר הנ"ל כאשר אורכו הכולל לרבות הגרור עולה על 18.75 מטר, האורך הכולל הוא ... מטר בניגוד לתקנה 313(א)(3) לתקנות התעבורה

מתוך פרק:  מידות הרכב

עמוד: 64

סעיף עבירה: 6484

הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

     

הוסף הערה או תגובה :

יש להזין שם
יש להזין הערה

תגובות והערות: (0)

סעיפי עבירה לפי נושא