עבירות אחרות
חיפוש נוסח אישום

נמצאו 3 תוצאות בפרק עבירות אחרות

 • נהיגה ברכב עם פרסומת מתחלפת

  נהגת / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל, כאשר הרכב נושא עליו פרסומת מתחלפת / פרסומת העלולה להפריע את שדה הראיה / המסתירה את פנסי הרכב / המפריעה להפעלתו של הרכב / הפוגעת בהפעלתו של הרכב / הפוגעת במבנה הרכב ובתקינותו בניגוד לתקנה 305א לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  עבירות אחרות

  סעיף 6618 | עמוד 67

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • איסור נהיגה בעגלה ללא היתר

  נהגת בעגלה מחוץ לתחומי מושב, קיבוץ או כפר, או בתחום רשות מקומית ללא היתר בניגוד לתקנה 142א(א) לתקנות התעבורה

  * מותר בתחומי מושב, קיבוץ או כפר* בתחום רשות המקומית עם היתר בכתב מרשות המקומית למטרות נופש ופנאי בלבד

  מתוך פרק:  עבירות אחרות

  סעיף 7046 | עמוד 67

  קנס 500 | ניקוד 0 |

סעיפי עבירה לפי נושא