רשימת התמרורים

כביש משובש.

101

כביש משובש.

עקומה חדה ימינה או
שמאלה, בהתאמה.

102

עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה.

עקומה חדה ימינה או
שמאלה, בהתאמה.

103

עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה.

עקומה ימינה ואח"כ
שמאלה או שמאלה
ואח"כ ימינה, בהתאמה.

104

עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה.

עקומה ימינה ואח"כ
שמאלה או שמאלה
ואח"כ ימינה, בהתאמה.

105

עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה.

דרך מפותלת

106

דרך מפותלת

אזהרה והדרכה בעקומה
חדה:
המשך הדרך בכוון
המסומן בחצים שעל
התמרור, עבור לפני
התמרור.

107

אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

אזהרה והדרכה בעקומה
חדה:
המשך הדרך בכוון
המסומן בחצים שעל
התמרור, עבור לפני
התמרור.

108

אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

הכביש הולך וצר.

109

הכביש הולך וצר.

הכביש הולך וצר מצד
ימין או מצד שמאל,
בהתאמה.

110

הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.

הכביש הולך וצר מצד
ימין או מצד שמאל,
בהתאמה.

111

הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.

מעבר צר או מכשול:
הוצב התמרור בצד אחד
של הדרך בלבד, פירושו
מכשול באותו צד של
הדרך. הקוים
האלכסוניים מוטים
מטה כלפי מרכז הנתיב
הסמוך.

112

מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.

מכשול גובה:
מעבר בגובה שמתחת
ל 2.20 מטר.

113

מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל 2.20 מטר.

צומת הצטלבות.

114

צומת הצטלבות.

צומת קמץ:
ימינה או שמאלה ,
בהתאמה.

115

צומת קמץ: ימינה או שמאלה , בהתאמה.

צומת קמץ:
ימינה או שמאלה ,
בהתאמה.

116

צומת קמץ: ימינה או שמאלה , בהתאמה.

צומת קמץ

117

צומת קמץ

אזהרה והדרכה בצומת
קמץ:
המשך הדרך בכוונים
המסומנים בחצים שעל
התמרור,
עבור לפני התמרור.

118

אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

צמתי קמץ:
ימינה ולאחר מכן
שמאלה או שמאלה
ולאחר מכן ימינה,
בהתאמה.

119

צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה.

צמתי קמץ:
ימינה ולאחר מכן
שמאלה או שמאלה
ולאחר מכן ימינה,
בהתאמה.

120

צמתי קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה.

מעגל תנועה.

121

מעגל תנועה.

רמזור.

122

רמזור.

התמזגות של כביש שבו
זכות קדימה עם דרך
צדדית מימין או
משמאל, בהתאמה.
אין פניה לדרך הצדדית.

123

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה לדרך הצדדית.

התמזגות של כביש שבו
זכות קדימה עם דרך
צדדית מימין או
משמאל, בהתאמה.
אין פניה לדרך הצדדית.

124

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה לדרך הצדדית.

התמזגות עם כביש שבו
זכות קדימה מימין או
משמאל, בהתאמה.
אין פניה ימינה או
שמאלה.

125

התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה.

התמזגות עם כביש שבו
זכות קדימה מימין או
משמאל, בהתאמה.
אין פניה ימינה או
שמאלה.

126

התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה.

גודש בתנועה לפניך.

127

גודש בתנועה לפניך.

רכבת מקומית חוצה.
הוצב מתחתיו תמרור
126 עם חצים, תתכן
תנועת רכבות בשני
הכיוונים.

128

רכבת מקומית חוצה. הוצב מתחתיו תמרור 126 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים.

מפגש מסילת ברזל.
הוצב מתחתיו תמרור
126 עם חצים, תתכן
תנועת רכבות בשני
הכוונים.

129

מפגש מסילת ברזל. הוצב מתחתיו תמרור 126 עם חצים, תתכן תנועת רכבות בשני הכוונים.

מפגש מסילת ברזל
במרחק של כ 300 מטר, -
אלא אם כן צוין אחרת
בתמרור מס' 130
מתחתיו.

130

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ 300 מטר, - אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 130 מתחתיו.

מפגש מסילת ברזל
במרחק של כ 200 מטר, -
אלא אם כן צוין אחרת
בתמרור מס' 130
מתחתיו

131

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ 200 מטר, - אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 130 מתחתיו

מפגש מסילת ברזל
במרחק של כ 600 מטר, -
אלא אם כן צוין אחרת
בתמרור מס' 130
מתחתיו.

132

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ 600 מטר, - אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 130 מתחתיו.

מקום מפגש מסילת
ברזל מסילה אחת.

133

מקום מפגש מסילת ברזל מסילה אחת.

מקום מפגש מסילת
ברזל יותר ממסילה -
אחת.

134

מקום מפגש מסילת ברזל יותר ממסילה - אחת.

מעבר חצייה להולכי רגל
בקרבת מקום.

135

מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום.

הולכי רגל בקרבת
מקום.

136

הולכי רגל בקרבת מקום.

תנועת אופניים.

137

תנועת אופניים.

מנהרה.

138

מנהרה.

תמרור "עצור" 302
בהמשך הדרך.

139

תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך.

ירידה תלולה.

140

ירידה תלולה.

סכנת החלקה.

141

סכנת החלקה.

אבנים מידרדרות מימין
או משמאל, בהתאמה.

142

אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה.

אבנים מידרדרות מימין
או משמאל, בהתאמה.

143

אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה.

פסי האטה.

144

פסי האטה.

תנועה
דו סטרית.

145

תנועה דו סטרית.

בעלי חיים.

146

בעלי חיים.

רכב עבודה או טרקטור
חוצה.

147

רכב עבודה או טרקטור חוצה.

עמודי הכונה ואזהרה
בצד הכביש:
מחזיר אור מרובע-
צד ימין של הכביש.
שני מחזירי אור עגולים-
צד שמאל של הכביש.

148

עמודי הכונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע- צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים- צד שמאל של הכביש.

עמודון להכוונה או
להפרדה.

149

עמודון להכוונה או להפרדה.

מקום מסוכן שלגביו לא
נקבע תמרור מיוחד.

150

מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד.

תאונה

151

תאונה

סע ישר או ימינה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועות
המותרות על פי
התמרור.
פנית פרסה ימינה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
על פי תמרור 263 או
.621

201

סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 263 או .621

סע ישר או שמאלה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועות
המותרות על פי
התמרור.
פנית פרסה שמאלה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
על פי תמרור 263 או
.621

202

סע ישר או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 263 או .621

סע ישר.
אם החץ מופיע בכיוון
אלכסוני, סע בכיוון
החץ.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה אסורה.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621

203

סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה אסורה. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 621

סע ימינה.
פנה לפני התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה ימינה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621

204

סע ימינה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 621

סע שמאלה.
פנה לפני התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה שמאלה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621

205

סע שמאלה. פנה לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 621

סע ימינה.
פנה אחרי התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה ימינה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621

206

סע ימינה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 621

סע שמאלה.
פנה אחרי התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה שמאלה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621

207

סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 621

סע ימינה או שמאלה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועות
המותרות על פי
התמרור.
פנית פרסה ימינה או
שמאלה מותרת, אלא
אם הדבר נאסר ע"י
תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621

208

סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 621

סע ישר או בפנית פרסה
ימינה, פנית פרסה
שמאלה אסורה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועות
המותרות על פי
התמרור.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 62

209

סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 62

סע ישר או בפנית פרסה
שמאלה, פנית פרסה
ימינה אסורה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועות
המותרות על פי
התמרור.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 62

210

סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 62

סע בפניית פרסה ימינה
או שמאלה, בהתאמה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621

211

סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 621

סע בפניית פרסה ימינה
או שמאלה, בהתאמה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621

212

סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט . בתמרור 906 הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. בחירת הנתיבים תהיה . על פי סימון 263 או 621

עבור את המקום
המסומן מימין או
משמאל.
חץ בצבע צהוב מורה על
כוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית בלבד.

213

עבור את המקום המסומן מימין או משמאל. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.

עבור את המקום
המסומן מצדו הימני או
השמאלי, בהתאמה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית בלבד.

214

עבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.

עבור את המקום
המסומן מצדו הימני או
השמאלי, בהתאמה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית בלבד.

215

עבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.

כניסה לדרך מהירה:
אסורה הכניסה להולכי
רגל, לאופניים, לרכב
איטי, לעגלות יד, לבעלי
חיים או לכל רכב אשר
אינו מסוגל או מורשה
לנוע במהירות שצויינה
בתמרור 262 המוצב לפני
הכניסה לדרך המהירה.

216

כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 262 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה.

קצה הדרך המהירה.

217

קצה הדרך המהירה.

דרך לרכב מנועי שמסוגל
ומורשה לנוע במהירות
שאינה פחותה מזו
שצויינה בתמרור
בקמ"ש.

218

דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש.

דרך לרכב מנועי בלבד.

219

דרך לרכב מנועי בלבד.

רחוב משולב.

220

רחוב משולב.

קצה רחוב משולב.

221

קצה רחוב משולב.

אזור מיתון תנועה.

222

אזור מיתון תנועה.

קצה אזור מיתון תנועה.

223

קצה אזור מיתון תנועה.

נתיב חד סטרי לתנועת -
אופניים. הנסיעה מותרת
בכיוון המסומן בלבד
. באמצעות סימון 202

224

נתיב חד סטרי לתנועת - אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד . באמצעות סימון 202

קצה הנתיב לאופניים.

225

קצה הנתיב לאופניים.

שביל להולכי רגל בלבד.

226

שביל להולכי רגל בלבד.

שביל לאופניים בלבד.

227

שביל לאופניים בלבד.

שביל משותף לאופניים
ולהולכי רגל בלבד.

228

שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל בלבד.

שבילים נפרדים
לאופניים בלבד ולהולכי
רגל בלבד, בהתאמה.

229

שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד, בהתאמה.

תן זכות קדימה לתנועה
בדרך החוצה לרבות
מסילה.

301

תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.

עצור!
תן זכות קדימה לתנועה
בדרך החוצה לרבות
מסילה.

302

עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.

מעגל תנועה:
תן זכות קדימה לתנועה
החוצה את דרכך במעגל
התנועה או במסילה.
עבור את מעגל התנועה
מצידו הימני.

303

מעגל תנועה: תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני.

עצור!
)תמרור נייד(.

304

עצור! )תמרור נייד(.

התקדם בזהירות
)תמרור נייד(.

305

התקדם בזהירות )תמרור נייד(.

תן זכות קדימה להולכי
הרגל החוצים.

306

תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים.

תן זכות קדימה בקטע
דרך צרה לתנועה
מהכיוון הנגדי.

307

תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.

לך זכות קדימה בקטע
דרך צרה לגבי התנועה
מהכיוון הנגדי.

308

לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי.

לך זכות קדימה בדרך.

309

לך זכות קדימה בדרך.

קצה הדרך שבה יש לך
זכות קדימה.

310

קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה.

כביש סגור בשני -
הכוונים בפני כל רכב.

401

כביש סגור בשני - הכוונים בפני כל רכב.

אסורה הכניסה לכל
רכב.

402

אסורה הכניסה לכל רכב.

מחסום:
הדרך חסומה.
הוצב תמרור המורה על
כוון, מותר להתקדם רק
בכוון המצוין בתמרור.

403

מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.

מחסום לפני מפגש
מסילת ברזל:
נמצא המחסום בשלב
הורדה, עליה או במצב
אופקי, עצור לפניו ואל
תמשיך בדרך, כל עוד
המחסום נמצא במצב
זה.

404

מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.

אסורה הכניסה לכל רכב
מנועי.

405

אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.

אסורה הכניסה לרכב
מנועי מסחרי שמשקלו
הכולל המותר בטונות
עולה על הרשום
בתמרור.

406

אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.

אסורה הכניסה לרכב
המוביל חומר מסוכן
החייב בסימון על פי דין,
למעט אספקת דלק וגז.

407

אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.

אסורה הכניסה לרכב
מנועי, למעט רכב דו-
גלגלי.

408

אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו- גלגלי.

אסורה הכניסה לאופנוע.

409

אסורה הכניסה לאופנוע.

אסורה הכניסה לרכב
עבודה ולטרקטור.

410

אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור.

אסורה הכניסה לבעלי
חיים.

411

אסורה הכניסה לבעלי חיים.

אסורה הכניסה
לאופניים.

412

אסורה הכניסה לאופניים.

אסורה הכניסה להולכי
רגל.

413

אסורה הכניסה להולכי רגל.

אסורה הכניסה לרכב
עבודה, לטרקטור, לבעלי
חיים, לאופניים ולהולכי
רגל. צויינו שלשה או
פחות מסוגי
המשתמשים בתמרור,
יחולו הוראות התמרור
על פי המצוין בו.

414

אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים ולהולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.

אסורה הכניסה לכל
רכב, שמשקלו הכולל
המותר בטונות עולה על
הרשום בתמרור.

415

אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.

אסורה הכניסה לרכב
שגבהו כולל המטען – -
עולה על מספר המטרים
הרשום בתמרור.

416

אסורה הכניסה לרכב שגבהו כולל המטען – - עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.

אסורה הכניסה לרכב
שרחבו כולל המטען – -
עולה על מספר המטרים
הרשום בתמרור.

417

אסורה הכניסה לרכב שרחבו כולל המטען – - עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.

אזור אסור ללימוד
נהיגה.

418

אזור אסור ללימוד נהיגה.

קצה האזור האסור
ללימוד נהיגה.

419

קצה האזור האסור ללימוד נהיגה.

אסור לעקוף או לעבור
על פניו של רכב מנועי
הנע על יותר משני
גלגלים באותו כיוון
נסיעה.

420

אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.

קצה קטע הדרך שעליו
חל איסור העקיפה.

421

קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.

אסור לרכב שמשקלו
הכולל המותר עולה על 2
טון לעקוף או לעבור על
פניו של רכב מנועי הנע
על יותר משני גלגלים
באותו כיוון נסיעה.

422

אסור לרכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 2 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.

קצה קטע הדרך שעליו
חל איסור העקיפה.

423

קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.

אזור דרכים עירוניות.

424

אזור דרכים עירוניות.

קצה אזור דרכים
עירוניות.

425

קצה אזור דרכים עירוניות.

מהירות מיוחדת:
אסורה הנסיעה
במהירות העולה על
מספר הקמ"ש הרשום
בתמרור.

426

מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.

קצה הקטע של מהירות
מיוחדת.

427

קצה הקטע של מהירות מיוחדת.

אסורה הפניה ימינה או
שמאלה, בהתאמה,
בפניה הקרובה.

428

אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה.

אסורה הפניה ימינה או
שמאלה, בהתאמה,
בפניה הקרובה.

429

אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה.

אסורה פנית פרסה
לימין או לשמאל,
בהתאמה, בפניה
הקרובה.

430

אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.

אסורה פנית פרסה
לימין או לשמאל,
בהתאמה, בפניה
הקרובה.

431

אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.

אסורה חניית רכב בדרך
בצד שבו הוצב התמרור.

432

אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור.

אסורה כל עצירה וחניה
של רכב בדרך בצד שבו
הוצב התמרור, אלא אם
דרוש הדבר למילוי
הוראות כל דין.

433

אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.

קצה קטע הוראות
233 , התמרורים 232
בלבד.

434

קצה קטע הוראות 233 , התמרורים 232 בלבד.

אזור אסור לחנית רכב
שמשקלו הכולל המותר
עולה על 60,000 ק"ג.

435

אזור אסור לחנית רכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 60,000 ק"ג.

קצה האזור האסור
לחניית רכב מסחרי
שמשקלו הכולל המותר
עולה על 60,000 ק"ג.

436

קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 60,000 ק"ג.

חנייה בלעדית לרכב של
נכה הנושא תג נכה
מקורי תקף, בעת
שהרכב משמש את הנכה
שלו ניתן התג.

437

חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף, בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.

עצור!
בקורת מכס.

438

עצור! בקורת מכס.

תמרור למסר מחייב
שלגביו אין תמרור בלוח
התמרורים.
הוצב התמרור מתחת
ובצמוד לתמרור אחר –
יחול האמור בו בתוספת
לתמרור שמעליו ובצמוד
לו.

439

תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.

כביש או נתיב לתחבורה
ציבורית:
הנסיעה בכביש או בנתיב
מותרת לרכבת מקומית,
לאוטובוס, למונית
ולרכב המסיע לפחות את
מספר הנוסעים,לרבות
הנהג,הנקוב בתמרור.
צוינו אחד או יותר
מסוגי הרכב בתמרור,
יחולו הוראות התמרור
על פי המצוין בו. עצירה
או חניית כלי רכב בנתיב
אסורה, אלא אם כן צוין
אחרת.

501

כביש או נתיב לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לרכבת מקומית, לאוטובוס, למונית ולרכב המסיע לפחות את מספר הנוסעים,לרבות הנהג,הנקוב בתמרור. צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורה, אלא אם כן צוין אחרת.

קצה הנתיב לתחבורה
ציבורית.

502

קצה הנתיב לתחבורה ציבורית.

נתיב לתחבורה ציבורית:
קו קטעים כפול משולב
עם מעוינים בצבע צהוב
או חצים בצבע צהוב.
הנסיעה בנתיב מותרת
לרכב על פי המצוין
בתמרור 906 או רכב
הפונה בצומת הקרוב, על
. פי סימון 263 או 621
לא הוצב תמרור 906
הנסיעה בנתיב מותרת
לרכב ציבורי בלבד.
עצירה או חניית כלי רכב
בנתיב אסורים, אלא אם
צוין אחרת.

503

נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב או חצים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 906 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על . פי סימון 263 או 621 לא הוצב תמרור 906 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.

התנועה בכוון המסומן
בחץ הלבן מותרת לכל
כלי הרכב.
לרכב שנסיעתו הותרה
לפי תמרור 906 מותרת
גם הנסיעה בכוון הנגדי.

504

התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 906 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי.

תחנת אוטובוסים
ציבוריים:
על גב התמרור יירשם
האמור בו באותה
מתכונת בשפה אחרת.
שולב סמל "נכה" –
האוטובוסים בקו זה
הותאמו לאנשים עם
מוגבלויות.
שולב סמל "רכבת" -
הקו מוביל אל תחנת
רכבת.
שולב סמל "קוי תחבורה
ציבורית בשעות הלילה"
האוטובוסים בקו זה –
פועלים בשעות הלילה.

505

תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלויות. שולב סמל "רכבת" - הקו מוביל אל תחנת רכבת. שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" האוטובוסים בקו זה – פועלים בשעות הלילה.

תחנת רכבת מקומית:
על גב התמרור יירשם
האמור בו באותה
מתכונת בשפה אחרת.

506

תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת.

תחנת מוניות:
אסורה עצירה וחניית כל
רכב אחר, פרט להורדת
נוסעים. צויינו מספרי
זיהוי של מוניות או
תווים שנקבעו בידי
רשות תמרור מקומית
בתמרור 236 מתחת
לתמרור, תהיה החניה
מותרת למוניות שצוינו
בלבד.

507

תחנת מוניות: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים. צויינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 236 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד.

קצה תחום תחנת
מוניות.

508

קצה תחום תחנת מוניות.

מקום עצירה למונית
להעלאת והורדת נוסעים
בלבד.
אסורה עצירה וחנית כל
רכב אחר.
צוינו מספרי מוניות או
מספרי קווי שרות על גבי
תמרור 236 מתחתיו,
הורדת הנוסעים
והעלאתם מותרת
למוניות שצוינו בלבד.

509

מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחנית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 236 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד.

תחנת הסעה לחיילים
להעלאה ולהורדה בלבד.

510

תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד.

מקום עצירה לסוג
מסויים של רכב ליד
אבני שפה צבועות אדום-
צהוב:
אסורה עצירה, למעט
סוג הרכב שעצירתו
הותרה על ידי תמרור
לשם העלאה והורדת
נוסעים בלבד.

511

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום- צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.

מקום עצירה לסוג
מסויים של רכב במקום
בו קיים מפרץ ואבני
שפה:
אסורה עצירה בתוך
המפרץ או ליד קו
הקטעים, למעט סוג
הרכב שעצירתו הותרה
ע"י תמרור, לשם העלאה
והורדת נוסעים בלבד.

512

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.

מקום עצירה לסוג
מסויים של רכב במקום
בו אין מפרץ ואין אבן
שפה:
אסורה עצירה למעט סוג
הרכב שעצירתו הותרה
על ידי תמרור לשם
העלאה והורדת נוסעים
בלבד.

513

מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואין אבן שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.

שם המחלף או הצומת:
בדרך מהירה באותיות –
לבנות על רקע כחול,
בדרך אחרת באותיות –
לבנות על רקע ירוק.
המספר בתמרור 130
מציין את המרחק
במטרים.

601

שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת באותיות – לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 130 מציין את המרחק במטרים.

הכוונה ליעדים מעל
הנתיבים לפני מחלף
בדרך שאינה עירונית.
בדרך מהירה באותיות –
לבנות על רקע כחול,
בדרכים אחרות –
באותיות לבנות על רקע
ירוק.

602

הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.

הכוונה ליעדים מעל
הנתיבים לפני צומת
בדרך שאינה עירונית.
הכוונה לאתרי תיירות –
באותיות לבנות על רקע
חום.

603

הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.

הכוונה מוקדמת ליעדים
לפני צומת בדרך שאינה
עירונית.
הכוונה לאתרי תיירות –
באותיות לבנות על רקע
חום.

604

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.

שתי יציאות עוקבות
וסמוכות:
בהכוונה לדרך מהירה –
באותיות לבנות על רקע
כחול, בבהכוונה לדרכים
אחרות באותיות –
לבנות על רקע ירוק.

605

שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בבהכוונה לדרכים אחרות באותיות – לבנות על רקע ירוק.

הכוונה ליציאה מהדרך:
בהכוונה לדרך מהירה –
באותיות לבנות על רקע
כחול, בהכוונה לדרכים
אחרות באותיות –
לבנות על רקע ירוק.

606

הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות באותיות – לבנות על רקע ירוק.

הכוונה ליציאה בלבד:
מעל לנתיב בהכוונה
לדרך מהירה באותיות –
לבנות על רקע כחול,
בהכוונה לדרכים אחרות
באותיות לבנות על –
רקע ירוק.

607

הכוונה ליציאה בלבד: מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות באותיות לבנות על – רקע ירוק.

מקום היציאה מהדרך.

608

מקום היציאה מהדרך.

היציאות הבאות:
בדרך מהירה באותיות -
לבנות על רקע כחול.
בדרכים אחרות –
באותיות לבנות על רקע
ירוק.
המספר מציין את
המרחק בקילומטרים עד
היציאה.

609

היציאות הבאות: בדרך מהירה באותיות - לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה.

יעדים בדרכים שאינן
עירוניות:
בדרך מהירה באותיות –
לבנות על רקע כחול,
בדרכים אחרות -
באותיות לבנות על רקע
ירוק.
המספר מציין את
המרחק בקילומטרים עד
מרכז היעד.

610

יעדים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה באותיות – לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד.

מספרה של דרך:
בדרך מהירה בצבע –
כחול,
בדרך ראשית בצבע –
אדום,
בדרך איזורית בצבע –
ירוק,
ובדרך מקומית בצבע –
שחור.
הוצב תמרור 126
מתחתיו מציין את כוון –
הנסיעה הכללי.

611

מספרה של דרך: בדרך מהירה בצבע – כחול, בדרך ראשית בצבע – אדום, בדרך איזורית בצבע – ירוק, ובדרך מקומית בצבע – שחור. הוצב תמרור 126 מתחתיו מציין את כוון – הנסיעה הכללי.

מספר הקילומטר בדרך:
בדרך מהירה בצבע –
כחול,
בדרך ראשית בצבע –
אדום,
בדרך איזורית בצבע –
ירוק
ובדרך מקומית בצבע –
שחור.
החץ מראה את סדר
המיספור )עולה או יורד(
של הקילומטרים בכוון
הנסיעה.

612

מספר הקילומטר בדרך: בדרך מהירה בצבע – כחול, בדרך ראשית בצבע – אדום, בדרך איזורית בצבע – ירוק ובדרך מקומית בצבע – שחור. החץ מראה את סדר המיספור )עולה או יורד( של הקילומטרים בכוון הנסיעה.

הגדרת תנועות בנתיבים:
בדרך מהירה בחצים –
לבנים על רקע כחול,
בדרכים אחרות –
בחצים לבנים על רקע
ירוק.
חץ בצבע צהוב נתיב –
לתחבורה ציבורית
. כמפורט בתמרור 90

613

הגדרת תנועות בנתיבים: בדרך מהירה בחצים – לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חץ בצבע צהוב נתיב – לתחבורה ציבורית . כמפורט בתמרור 90

הכוונה ליעדים בדרכים
עירוניות:
יעדים מחוץ להן –
באותיות לבנות על רקע
כחול, יעדים בתחומן –
באותיות לבנות על רקע
ירוק. אתרי תיירות –
באותיות לבנות על רקע
חום.

614

הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות: יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.

הכוונה מעל הנתיבים
לפני מחלף בדרך
עירונית:
יעדים מחוץ לה –
באותיות לבנות על רקע
כחול.
יעדים בתחומה –
באתיות לבנות על רקע
ירוק.
אתרי תיירות באותיות –
לבנות על רקע חום.

615

הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים מחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – באתיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות באותיות – לבנות על רקע חום.

הכוונה מעל הנתיבים
לפני צומת בדרך
עירונית:
יעדים שמחוץ לה –
באותיות לבנות על רקע
כחול.
יעדים בתחומה –
באותיות לבנות על רקע
ירוק.
אתרי תיירות באותיות –
לבנות על רקע חום.

616

הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים שמחוץ לה – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומה – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות באותיות – לבנות על רקע חום.

מורה דרך בצומת או
במחלף:
בהכוונה לדרך מהירה –
באותיות בצבע לבן על
רקע כחול.
בהכוונה לדרכים
אחרות באותיות -
שחורות על רקע לבן.
בהכוונה לאתר תיירותי
באותיות לבנות על –
רקע חום.

617

מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות באותיות - שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי באותיות לבנות על – רקע חום.

כביש חד סטרי:
כניסה לקטע כביש שבו
התנועה מותרת רק בכוון
המסומן בחץ.

618

כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכוון המסומן בחץ.

שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
הולך וגדל, מימין או
משמאל, בהתאמה.

619

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.

שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
הולך וגדל, מימין או
משמאל, בהתאמה.

620

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.

שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
הולך וקטן, מימין או
משמאל, בהתאמה.

621

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.

שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
הולך וקטן, מימין או
משמאל, בהתאמה.

622

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.

כביש ללא מוצא.

623

כביש ללא מוצא.

כביש ללא מוצא מימין
או משמאל, בהתאמה.

624

כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה.

כביש ללא מוצא מימין
או משמאל, בהתאמה.

625

כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה.

חניה לכלי רכב, זולת –
)6( בתחנת אוטובוסים
ציבוריים או
בתחנת רכבת
מקומית שסומנו
בתמרורים 909 או
901 , בהתאמה;
)2( אם נאסרה החניה
, על פי תמרור 902
,966 ,960 ,906
262 או ,963 ,962
;220
צוין סוג כלי רכב מתחת
לתמרור חניה לכלי רכב -
מהסוג המצויין בלבד.

626

חניה לכלי רכב, זולת – )6( בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 909 או 901 , בהתאמה; )2( אם נאסרה החניה , על פי תמרור 902 ,966 ,960 ,906 262 או ,963 ,962 ;220 צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור חניה לכלי רכב - מהסוג המצויין בלבד.

מותרת החניה על
המדרכה לרכב שמשקלו
הכולל המותר עד 2200
ק"ג, בהתאם למסומן
ובלי לחסום את המעבר
ברוחב סביר להולכי רגל
ולכסא גלגלים לנכה,
זולת –
)6( בתחנת אוטובוסים
ציבוריים או
בתחנת רכבת
מקומית שסומנו
בתמרורים 909 או
901 , בהתאמה;
)2( אם נאסרה החניה
, על פי תמרור 902
,966 ,960 ,906
262 או ,963 ,962
.220

627

מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, זולת – )6( בתחנת אוטובוסים ציבוריים או בתחנת רכבת מקומית שסומנו בתמרורים 909 או 901 , בהתאמה; )2( אם נאסרה החניה , על פי תמרור 902 ,966 ,960 ,906 262 או ,963 ,962 .220

קצה המקום או הקטע
המותר לחניה על
הכביש, או על המדרכה,
על פי תמרור 121 או
.122

628

קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 121 או .122

תמרור לאזהרה או
להודעה רק למסר
שלגביו אין תמרור בלוח
התמרורים.
הוצב התמרור מתחת
ובצמוד לתמרור אחר -
יחול האמור בו בתוספת
לתמרור שמעליו ובצמוד
לו.

629

תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר - יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.

במרחק הנקוב במטרים,
יחול האמור בתמרור
שמעליו או בתוכו הוצב.

630

במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.

לאורך הקטע שלפניך
במטרים, יחול האמור
בתמרור שמעליו.

631

לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.

המסר בתמרור שמעליו
מיועד לפונה בכוון החץ.

632

המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ.

מנהרה

633

מנהרה

קצה המנהרה

634

קצה המנהרה

סכנת שריפות.

635

סכנת שריפות.

אור אדום:
עצור!
הוצב תמרור הוריה
בצורת חץ או חצים מעל
הרמזור, יחול האמור בו
על התנועות המסומנות
בתמרור.
סומן קו עצירה עצור –
לפני קו העצירה,
סומן מעבר חציה עצור –
לפני מעבר החציה,
לא סומן קו עצירה או
מעבר חציה עצור –
בסמוך לרמזור הקרוב.
אסור לעבור את קו
העצירה או את מעבר
החציה או להיכנס
לצומת כל עוד האור
האדום דולק.

701

אור אדום: עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה עצור – לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה עצור – לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה עצור – בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.

אור אדום ואור צהוב
יחד:
עצור כאמור ב 206 עד -
להופעת אור ירוק.
אסור לעבור את קו
העצירה או את מעבר
החצייה או להיכנס
לצומת כל עוד האור
האדום והאור הצהוב
דולקים יחד.
היכון לנסיעה עם
התחלף האור

702

אור אדום ואור צהוב יחד: עצור כאמור ב 206 עד - להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור

אור ירוק:
התקדם.
מותר לנסוע ישר, ימינה,
שמאלה או פרסה אלא
אם תמרור הוריה
המורכב מעל לרמזור
מורה אחרת.
אם מופיע אור ירוק
מהבהב – האור הירוק
מסתיים ועומד להופיע
. האור הצהוב 209
בחירת הנתיבים תהיה
על פי המסומן על ידי
. סימון 263 או 621

703

אור ירוק: התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע . האור הצהוב 209 בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי . סימון 263 או 621

חץ ירוק לכלי רכב:
התקדם.
מותר לנסוע רק בכיוון
המסומן על ידי החץ.
פנית פרסה מותרת בכוון
החץ אלא אם הדבר
נאסר על ידי תמרור
אחר. אם מופיע אור
ירוק מהבהב האור –
הירוק מסתיים ועומד
להופיע האור הצהוב
.209
בחירת הנתיבים תהיה
על פי המסומן על ידי
. תמרור 263 או 621

704

חץ ירוק לכלי רכב: התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב האור – הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב .209 בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי . תמרור 263 או 621

אור צהוב:
- . עצור כאמור ב 206
אם אינך יכול לעצור
לפני הצומת בבטחה או
שנכנסת אליו, השלם את
מעבר הצומת ופנהו מיד
- . כאמור ב 203 או 202

705

אור צהוב: - . עצור כאמור ב 206 אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד - . כאמור ב 203 או 202

אור צהוב מהבהב:
התקדם בזהירות תוך
שמירת הוראות כל דין,
בחירת הנתיבים תהיה
על פי המסומן על ידי
סימון
263 או 621 . הוצב
הרמזור ליד מעבר חציה
להולכי רגל או לרוכבי
אופנים תן להולך הרגל -
או לרוכב האופניים
לחצות בבטחה את
הכביש.

706

אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 263 או 621 . הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים תן להולך הרגל - או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.

אור צהוב מהבהב:
התקדם בזהירות תוך
שמירת הוראות כל דין,
בחירת הנתיבים תהיה
על פי המסומן על ידי
סימון
263 או 621 . הוצב
הרמזור ליד מעבר חציה
להולכי רגל או לרוכבי
אופנים תן להולך הרגל -
או לרוכב האופניים
לחצות בבטחה את
הכביש.

707

אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 263 או 621 . הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים תן להולך הרגל - או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.

אור לבן מלבני אופקי:
עצור!
סומן קו עצירה – עצור
לפני קו העצירה, סומן
מעבר חציה – עצור לפני
מעבר החצייה, לא סומן
קו עצירה או מעבר חציה
– עצור בסמוך לרמזור
הקרוב, אסור לעבור את
קו העצירה או את מעבר
החצייה או להיכנס
לצומת כל עוד האור
הלבן המלבני האופקי
בפנס העליון דולק.

708

אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.

אור לבן מלבני אופקי
ואור לבן עגול יחד:
עצור כאמור ב 202 עד -
להופעת האור הלבן
האנכי או המוטה.
אסור לעבור את קו
העצירה או את מעבר
החצייה או להיכנס
לצומת כל עוד האור
הלבן המלבני האופקי
והאור הלבן העגול
דולקים יחד.
היכון לנסיעה עם
התחלף האות.

709

אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד: עצור כאמור ב 202 עד - להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות.

אור לבן מלבני אנכי:
התקדם.
סע ישר. אם האור
מהבהב – האות מסתיים
ועומד להופיע האות
.261

710

אור לבן מלבני אנכי: התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות .261

אור לבן מלבני מוטה:
התקדם.
סע ימינה או שמאלה,
בהתאמה לכוון הנטיה
של קצהו העליון של
האור הלבן המלבני.
פנית פרסה מותרת בכוון
הנטיה אלא אם הדבר
נאסר על ידי תמרור
אחר.
אם האור מהבהב –
האות מסתיים ועומד
. להופיע האות 26

711

אור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד . להופיע האות 26

אור לבן מלבני מוטה:
התקדם.
סע ימינה או שמאלה,
בהתאמה לכוון הנטיה
של קצהו העליון של
האור הלבן המלבני.
פנית פרסה מותרת בכוון
הנטיה אלא אם הדבר
נאסר על ידי תמרור
אחר.
אם האור מהבהב –
האות מסתיים ועומד
. להופיע האות 26

712

אור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד . להופיע האות 26

אור לבן מלבני אנכי
ואור לבן מלבני מוטה:
התקדם.
סע ישר או ימינה, או
ישר או שמאלה, לכוון
הנטיה של קצהו העליון
של האור הלבן המלבני
המוטה, בהתאמה.
פנית פרסה מותרת בכוון
הנטיה אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
אם האור מהבהב –
האות מסתיים ועומד
. להופיע האות 261

713

אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה, בהתאמה. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד . להופיע האות 261

אור לבן מלבני אנכי
ואור לבן מלבני מוטה:
התקדם.
סע ישר או ימינה, או
ישר או שמאלה, לכוון
הנטיה של קצהו העליון
של האור הלבן המלבני
המוטה, בהתאמה.
פנית פרסה מותרת בכוון
הנטיה אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
אם האור מהבהב –
האות מסתיים ועומד
. להופיע האות 261

714

אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה: התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה, בהתאמה. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד . להופיע האות 261

אור לבן מלבני אנכי
ואורות לבנים מלבניים
מוטים:
התקדם.
סע ישר, ימינה או
שמאלה, פנית פרסה
מותרת אלא אם הדבר
נאסר בתמרור אחר.
אם האור מהבהב –
האות מסתיים ועומד
. להופיע האות 261

715

אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים: התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד . להופיע האות 261

אור לבן עגול:
עצור כאמור
- . ב 202
אם אינך יכול לעצור
לפני הצומת בבטחה, או
נכנסת אליו, השלם את
מעבר הצומת ופנהו מיד
כאמור
– ,263 ,262 ,266 , ב 260
. 262 , או 26

716

אור לבן עגול: עצור כאמור - . ב 202 אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור – ,263 ,262 ,266 , ב 260 . 262 , או 26

אור לבן מהבהב:
התקדם בזהירות תוך
שמירת הוראות כל דין.

717

אור לבן מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין.

דמות הולך רגל עומד
בצבע אדום:
אל תתחיל בחציית
הכביש ואם אתה נמצא
בכביש פנהו מיד.

718

דמות הולך רגל עומד בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.

דמות הולך רגל בצבע
ירוק: מותר לחצות את
הכביש בזהירות.

719

דמות הולך רגל בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות.

צורת אופניים בצבע
אדום:
אל תתחיל בחציית
הכביש ואם אתה נמצא
בכביש פנהו מיד.

720

צורת אופניים בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.

צורת אופניים בצבע
ירוק:
מותר לחצות את הכביש
בזהירות.

721

צורת אופניים בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות.

אור אדום מהבהב כפול
לפני מפגש מסילת ברזל:
עצור לפני קו העצירה,
באין קו עצירה, עצור
לפני המחסום הקרוב
)תמרור 202 ( ובאין
מחסום, במרחק 2 מ'
לפחות מפס המסילה
הקרוב. אסור לחצות את
המסילה עד להפסקת
האור האדום המהבהב
הכפול ועלית המחסום.
אם אינך יכול לעצור
בבטחה לפני המפגש
כמפורט לעיל או נכנסת
אליו, השלם את מעבר
המפגש ופנהו מיד.

722

אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב )תמרור 202 ( ובאין מחסום, במרחק 2 מ' לפחות מפס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד.

נתיב סגור:
אסור לנסוע בנתיב
שמעליו הוצב תמרור זה,
ממקום הצבת התמרור
ועד תמרור 221 פ או 222
או 222 פ או עד הצומת
הקרוב.

723

נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 221 פ או 222 או 222 פ או עד הצומת הקרוב.

נתיב פתוח:
מותר לנסוע בנתיב
שמעליו הוצב תמרור זה.

724

נתיב פתוח: מותר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.

מעבר לנתיב סמוך:
השתלב בתנועה שבנתיב
הסמוך לנתיב שמעליו
הוצב התמרור מימין או
משמאל, בהתאמה,
כאשר תנאי התנועה
מאפשרים זאת.

725

מעבר לנתיב סמוך: השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.

נתיב יציאה:
ליציאה מן הכביש סע
בנתיב שמעליו הוצב
תמרור זה.

726

נתיב יציאה: ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.

קו נתיב או קו ציר הכביש קו קטעים בצבע -
לבן:
נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו
בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או
לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת
הוראות כל דין.

801

קו נתיב או קו ציר הכביש קו קטעים בצבע - לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.

נתיב מתחלף קו קטעים כפול בצבע לבן: -
אל תיסע בנתיב זה, אלא אם הוצב מעליו
201 עד 262 או 222 עד , תמרור 206 עד 203
222 פ.

802

נתיב מתחלף קו קטעים כפול בצבע לבן: - אל תיסע בנתיב זה, אלא אם הוצב מעליו 201 עד 262 או 222 עד , תמרור 206 עד 203 222 פ.

קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:
נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את
הקוים בגוף הרכב או בחלקו.

803

קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.

שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון
החץ בלבד.

804

שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד.

קו קטעים צפוף בצבע לבן אזהרה לפני הופעת -
קו הפרדה רצוף כפול:
עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה
הרצוף הכפול.

805

קו קטעים צפוף בצבע לבן אזהרה לפני הופעת - קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.

קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן:
מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא
מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה.

806

קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה.

קו רצוף בצבע צהוב:
קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה,
נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו
הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה
כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל
דין.

807

קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין.

קו מלבנים בצבע לבן:
נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב
האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה
את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב.

808

קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב.

קו קטעים בצבע לבן פניה בצומת: –
לפניה, סע במקביל לקו הקטעים.
פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי
תמרור אחר.

809

קו קטעים בצבע לבן פניה בצומת: – לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.

קו עצירה קו לבן לרוחב הנתיב: –
מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו
וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.

810

קו עצירה קו לבן לרוחב הנתיב: – מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.

מעבר חציה להולכי רגל:
חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי
הימני של מעבר החציה.

811

מעבר חציה להולכי רגל: חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה.

מעבר חציה לרוכבי אופניים.

812

מעבר חציה לרוכבי אופניים.

כווני הנסיעה המותרים בנתיב חצים על פני -
הדרך בצבע לבן או צהוב:
היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן
בנתיב שממנו נכנסת לצומת.
חצים בצבע צהוב מורים על כווני נסיעה
. לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 906

813

כווני הנסיעה המותרים בנתיב חצים על פני - הדרך בצבע לבן או צהוב: היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע צהוב מורים על כווני נסיעה . לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 906

נתיב נסיעה העומד להסתיים חצים -
אלכסוניים בצבע לבן:
עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.

814

נתיב נסיעה העומד להסתיים חצים - אלכסוניים בצבע לבן: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.

איי תנועה )בצורות שונות(, מסומנים על
הכביש בצבע לבן:
אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.

815

איי תנועה )בצורות שונות(, מסומנים על הכביש בצבע לבן: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.

אבני שפה צבועות שחור-לבן:
להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי
תנועה בנויים.

816

אבני שפה צבועות שחור-לבן: להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים.

אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול:
החנייה מותרת על הכביש שליד אבני השפה או
על המדרכה על פי הוראות תמרור 236 או 121
. או 122

817

אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול: החנייה מותרת על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 236 או 121 . או 122

אבני שפה צבועות אדום-לבן:
אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד
אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי
הוראות כל דין.

818

אבני שפה צבועות אדום-לבן: אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.

מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן:
החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח
המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 122 וסומן
שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-
שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא
עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום
השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את
המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים.

819

מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן: החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 122 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו- שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים.

מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן:
אסורה חניה בתוך השטח המסומן.

820

מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן: אסורה חניה בתוך השטח המסומן.

מקום פס האטה.

821

מקום פס האטה.

אתר עבודה בדרך.
סע על פי הסימון בצבע
כתום, אם סומן.

901

אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן.

קצה אתר עבודה וכל
ההגבלות והאיסורים
בתוכו.

902

קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו.

אזהרה והדרכה בעקומה
חדה:
האט והמשך רק בכוון
המסומן בחצים שעל
התמרור, עבור לפני
התמרור.

903

אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

אזהרה והדרכה בצומת
קמץ:
האט והמשך רק בכוונים
המסומנים בחצים שעל
התמרור, עבור לפני
התמרור.

904

אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

הכביש הולך וצר.

905

הכביש הולך וצר.

הכביש הולך וצר מצד
ימין או מצד שמאל,
בהתאמה.

906

הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.

הכביש הולך וצר מצד
ימין או מצד שמאל,
בהתאמה.

907

הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.

מעבר צר או מכשול:
הוצב התמרור בצד אחד
של הדרך בלבד, פירושו
מכשול באותו צד של
הדרך.
הקוים האלכסוניים
מוטים מטה כלפי מרכז
הנתיב הסמוך.

908

מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.

תנועה
דו סטרית.

909

תנועה דו סטרית.

שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
הולך וגדל, מימין או
משמאל, בהתאמה.

910

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.

שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
הולך וגדל, מימין או
משמאל, בהתאמה.

911

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.

שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
הולך וקטן, מימין או
משמאל, בהתאמה.

912

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.

שינוי במספר הנתיבים:
מספר הנתיבים בכביש
הולך וקטן, מימין או
משמאל, בהתאמה.

913

שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.

מעקף.

914

מעקף.

תמרור לאזהרה,
להוריה,לאיסור או
להודעה רק למסר
שלגביו אין תמרור בלוח
התמרורים.
הוצב התמרור מתחת
ובצמוד לתמרור אחר –
יחול האמור בו בתוספת
לתמרור שמעליו ובצמוד
לו.

915

תמרור לאזהרה, להוריה,לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו ובצמוד לו.

במרחק הנקוב במטרים,
יחול האמור בתמרור
שמעליו או בתוכו הוצב.

916

במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.

לאורך הקטע שלפניך
במטרים, יחול האמור
בתמרור שמעליו.

917

לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.

קו נתיב או קו ציר
הכביש קו קטעים –
בצבע כתום:
נהג בנתיב הימני ביותר
ואל תעבור את הקו בגוף
הרכב או בחלקו, אלא
לשם עקיפה או לשם
בצוע הוראות כל דין
אחר ותוך שמירת
הוראות כל דין.

918

קו נתיב או קו ציר הכביש קו קטעים – בצבע כתום: נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.

נתיב מתחלף קו קטעים -
כפול בצבע כתום:
אל תיסע בנתיב זה אלא
אם הוצב מעליו תמרור
201 עד 262 , 206 עד 203
או 222 עד 222 פ.

919

נתיב מתחלף קו קטעים - כפול בצבע כתום: אל תיסע בנתיב זה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 262 , 206 עד 203 או 222 עד 222 פ.

קו הפרדה רצוף כפול
בצבע כתום:
נהג בצידם הימני של
הקוים, אל תעבור את
הקוים בגוף הרכב או
בחלקו.

920

קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.

קו קטעים צפוף בצבע
כתום -
אזהרה לפני הופעת קו
הפרדה רצוף כפול:
עבור לנתיב הימני לפני
התחלת קו ההפרדה
הרצוף הכפול.

921

קו קטעים צפוף בצבע כתום - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.

קו קטעים ליד קו רצוף
בצבע כתום:
מותר לעבור את הקוים,
אם קו הקטעים הוא
מצידו הימני של קו
ההפרדה הרצוף, והדרך
פנויה.

922

קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה.

קו מלבנים בצבע כתום:
נתיב לפניה בלעדית
ימינה או שמאלה, או
נתיב האצה, האטה או
השתזרות, או נתיב
המשנה את ייעודו.
סע בהתאם ליעוד
הנתיב.

923

קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפניה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב.

קו קטעים בצבע כתום –
פניה בצומת:
סע במקביל לקו
הקטעים.
פנית פרסה מותרת אלא
אם הדבר נאסר על ידי
תמרור אחר.

924

קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.

קו עצירה קו כתום –
לרוחב הנתיב:
מקום עצירת הרכב או
בעל החיים, לפני הקו
וסמוך לו, כאשר יש
חובת עצירה.

925

קו עצירה קו כתום – לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.

כווני הנסיעה המותרים
בנתיב חצים על פני -
הדרך בצבע כתום, עם
ובלי חצים בצבע לבן:
הכנס לצומת ועבור בו
רק בכוון החץ שסומן
בנתיב שממנו נכנסת
לצומת.
חצים בצבע לבן מורים
על כווני הנסיעה שמחוץ
לאתר העבודה.

926

כווני הנסיעה המותרים בנתיב חצים על פני - הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה.

נתיב נסיעה העומד
להסתיים חצים -
אלכסוניים בצבע כתום:
עבור לנתיב הסמוך בכוון
החץ.

927

נתיב נסיעה העומד להסתיים חצים - אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.

איי תנועה )בצורות
שונות(, מסומנים על
הכביש בצבע כתום:
אסור לעבור, לעצור או
לחנות עליהם.

928

איי תנועה )בצורות שונות(, מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.

מחסום:
הדרך חסומה.
הוצב תמרור המורה על
כוון, מותר להתקדם רק
בכוון המצוין בתמרור.

929

מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.

עמודי הכוונה, בצד
הכביש:
הקוים האלכסוניים
מוטים למטה כלפי מרכז
הנתיב הסמוך.

930

עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקוים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.

חרוט להכוונה או
לסימון מכשול:
סע על פי אופן הצבת
החרוטים.
אסור לעלות על המכשול
המסומן בחרוט.

931

חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט.

פנס מהבהב בצבע כתום
לסימון, איתות ואזהרה.

932

פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה.

לוח נייד מהבהב:
איתות, אזהרה והכוונה.

933

לוח נייד מהבהב: איתות, אזהרה והכוונה.

לוח נייד מהבהב:
הכביש סגור.

934

לוח נייד מהבהב: הכביש סגור.


עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: